Kapacitetsmatris per modell capability-matrix-per-model

Med Adobe Campaign Classic medföljer en uppsättning moduler och alternativ. Vilka moduler som är tillgängliga och hur de används beror på vilken typ av installation du har. I den här artikeln finns mer information om de viktigaste skillnaderna när det gäller vissa funktioner mellan fullständigt värdbaserade (Managed Services) och anläggningsdistributioner.

På den här sidan visas de viktigaste skillnaderna mellan värdbaserade (Managed Services) och lokala distributioner. Specifikationer för hybriddriftsättningar beror på vilka element som ligger hos Adobe och hos er.

De olika värdmodellerna introduceras i det här avsnittet.

Tillgänglighet per distributionsmodell capability-matrix

Funktion
Värdbaserad
Hybrid
Lokalt
Information
Konfigurera Campaign-server
On-demand
Tillgänglig
Tillgänglig
Läs mer
BCC för e-post
On-demand
On-demand
Tillgänglig
Läs mer
Hantera körningsinstans för Message Center
On-demand
On-demand
Tillgänglig
Läs mer
Hantera en plattform med flera leverantörer
On-demand
On-demand
Tillgänglig
Läs mer
Inkorgsåtergivning via Litmus
On-demand
On-demand
Tillgänglig
Läs mer
Integrera med IMS (Adobe ID)
On-demand
On-demand
On-demand
Läs mer
Kryptera/dekryptera data för filöverföringar
On-demand
Tillgänglig
Tillgänglig
Läs mer
Zippa/zippa upp filer
On-demand
Tillgänglig
Tillgänglig
Läs mer
Delegering av domännamn
On-demand
On-demand
Inte tillgängligt
Läs mer
Installera SpamAssassin
On-demand
Tillgänglig
Tillgänglig
Läs mer
Åtkomst till leveransrapporter
Tillgänglig
On-demand
Tillgänglig
Läs mer
Konfigurerar LDAP-autentisering
Inte tillgängligt
Tillgänglig
Tillgänglig
Läs mer

Federerad dataåtkomst fda

Adobe Campaign tillhandahåller alternativet FDA (Federated Data Access) för att bearbeta information som lagras i en eller flera externa databaser: du kan få åtkomst till externa data utan att ändra strukturen för Adobe Campaign-data. Läs mer

CAUTION
Kompatibla externa databassystem beror på din värdmodell. Läs mer i Matris för kampanjkompatibilitet.

Se även

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1