Konfigurera åtkomst till Sybase IQ configure-access-to-sybase-iq

Använd kampanj Åtkomst till federerade data (FDA) om du vill bearbeta information som lagras i en extern databas. Följ stegen nedan för att konfigurera åtkomst till Sybase IQ.

 1. Konfigurera Sybase IQ-databas
 2. Konfigurera Sybase IQ externt konto i Campaign

Sybase IQ konfiguration configuring-sybase

För att ansluta till en extern Sybase IQ i FDA krävs ytterligare konfigurationer nedan på Adobe Campaign-servern.

NOTE
Innan du börjar bör du kontrollera att unixodbc paketet finns på servern.
 1. Installera iq_odbc. Ett fel kan uppstå i slutet av installationen. Det här felet kan ignoreras.

 2. Installera iq_client_common. Ett Java-fel kan uppstå när installationen är klar. Det här felet kan ignoreras.

 3. Konfigurera ODBC-drivrutinen. Konfigurationen kan utföras i standardfilerna: /etc/odbc.ini för allmänna parametrar och /etc/odbcinst.ini för att deklarera drivrutiner:

  • /etc/odbc.ini (ersätt värden som <server_alias> egna tecken):

   code language-none
   [ODBC Data Sources]
   <server_alias>=libdbodbc.so
   
   [<server_alias>]
   Driver=/opt/sybase/IQ-16_0/lib64/libdbodbc16.so
   Description=<description>
   Username=<username>
   Password=<password>
   ServerName=<server_name>
   CommLinks=tcpip(host=<host>)
   
  • /etc/odbcinst.ini

   code language-none
   [ODBC DRIVERS]
   SAP SybaseIQ=Installed
   
   [SAP SybaseIQ]
   Driver=/opt/sybase/IQ-16_0/lib64/libdbodbc16.so
   
 4. Lägg till sökvägen för det nya biblioteket libodbc16.so i variabeln LD_LIBRARY_PATH. Så här gör du:

  • Om du använder en customer.sh-fil för att deklarera sökvägen: lägg till sökvägen /opt/sybase/IQ-16_0/lib64 för variabeln LD_LIBRARY_PATH.
  • Annars använder du ett Unix-kommando.

Sybase IQ externa konto sybase-external

Med det externa Sybase IQ kan du ansluta Campaign-instansen till din externa Sybase IQ.

 1. Från kampanj Explorer, klicka Administration '>' Platform '>' External accounts.

 2. Klicka New och markera External database as Type.

 3. Konfigurera Sybase IQ externt konto måste du ange:

  • Type: ODBC (Sybase ASE, Sybase IQ)

  • Server: Motsvarar ODBC-anslutningen (<server_alias>) som definieras i steg 5. Inte nödvändigtvis namnet på själva servern.

  • Account: Användarens namn

  • Password: Lösenord för användarkonto

  • Database: Namn på databasen

NOTE
För Windows måste du installera Sybase IQ-klienten på Adobe Campaign-servern och skapa en ODBC-anslutning. Se till att du skapar en systemdatakälla när Adobe Campaign-servern (nlserver) körs som en tjänst i Windows.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1