Dokumentation för Campaign Classic v7 campaign-classic-documentation

Nyheter

Få en glimt av de senaste förbättringarna i produkterna och dokumentationen för Adobe Campaign Classic v7! En omfattande lista över funktioner, förbättringar och korrigeringar finns i versionsinformationen. Håll dig uppdaterad om de senaste ändringarna i vår dokumentation genom att gå till sidan med dokumentuppdateringar.

Juni-versionen är här!

Upptäck uppdateringar, förbättringar och korrigeringar som ingår i Campaign Classic v7.4.1.

Bild

Flytta till Adobe IMS

För att förstärka säkerheten och autentiseringsprocessen rekommenderar Adobe Campaign starkt att du migrerar slutanvändarautentiseringsläget från inloggnings-/lösenordsautentiseringen till Adobe Identity Management System (IMS).

Bild

Push-kanalsändringar

Vissa viktiga ändringar av tjänsten Android Firebase Cloud Messaging (FCM) kommer att släppas 2024 och kan komma att påverka din Adobe Campaign-implementering. Konfigurationen för prenumerationstjänster för push-meddelanden för Android kan behöva uppdateras för att den här ändringen ska fungera. Du kan redan kontrollera och vidta åtgärder.

bild

Börja med grunderna

Starta Adobe Campaign
Lär dig hur du startar Campaign Client-konsolen och ansluter till dina Campaign-programservrar.

Lägga till och hantera profiler
Utforska enkelt profilhanteringen i Adobe Campaign v7-databasen. Lägg till profiler manuellt eller via importer, förfina kunddata och anpassa kampanjer enkelt.

Automatisera med arbetsflöden
Lär dig hur du kan utnyttja arbetsflödet för att utforma processer som segmentering, kampanjkörning, filhantering, medarbetare med flera.

Skapa leveranser
Lär dig hur du skickar meddelanden över olika kanaler som e-post, SMS och push-meddelanden osv.

Utforska dokumentationen

Ytterligare resurser

Lista över felmeddelandenProduktbeskrivning för Adobe CampaignKompatibilitetsmatrisSjälvstudiekurser - Kontrollpanel för Campaign

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1