[Endast lokal/hybrid]{class="badge yellow" title="Gäller endast lokala och hybrida driftsättningar"}

Konfiguration configuration

Ändra lyssningsporten för systemlogd changing-the-syslogd-listening-port

Som standard är syslogd avlyssningsporten är 666 (udp). Du kan ändra den med en miljövariabel om det behövs.

När variabeln har konfigurerats beaktas den av alla Adobe Campaign-moduler.

I Linux in-linux

Redigera customer.sh och lägg till följande rad:

export TRACE_ADDR=localhost:<listening port>

I Windows in-windows

Du måste skapa TRACE_ADDR systemvariabel med localhost värde: <listening port="" />.

IMPORTANT
Vi rekommenderar att du kör några tester för att kontrollera att plattformen fungerar när du har skapat den här miljövariabeln.

Konfigurera säkerhetszoner configuring-security-zones

Varje operator måste länkas till en zon för att kunna logga in på en instans och operatörens IP-adress måste inkluderas i adresserna eller adressuppsättningarna som definieras i säkerhetszonen. Konfigurationen av den tekniska zonen utförs i konfigurationsfilen för Adobe Campaign-servern. Länkningen av en operator till en säkerhetszon måste definieras i konsolen ( Administration > Access management > Operators nod).

NOTE
Mer information om hur du konfigurerar säkerhetszoner finns i det här avsnittet.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1