[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Sekretesshantering privacy-management

Adobe Campaign erbjuder en uppsättning verktyg som hjälper dig att följa integritetsregleringen (inklusive GDPR, CCPA, PDPA och LGPD).

Här är de fem viktigaste funktionerna från Adobe Campaign för att säkerställa sekretessregler:

 • Åtkomsträttigheter
 • Rätt att radera
 • Medgivandehantering
 • Datalagring
 • Hantering av rättigheter

Mer information finns i Åtkomsträttighet och rätt att glömmas och Medgivande, kvarhållning och roller.

Bestämmelser om sekretesshantering privacy-management-regulations

Funktionerna i Adobe Campaign hjälper dig att efterleva följande regler:

 • GDPR (Allmänna dataskyddsförordningen) är Europeiska unionens (EU) integritetslagstiftning som harmoniserar och moderniserar dataskyddskraven för EU:s länder.
 • CCPA (California Consumer Privacy Act) ger personer bosatta i Kalifornien nya rättigheter när det gäller deras personuppgifter och ålägger vissa företag som bedriver verksamhet i Kalifornien dataskyddsansvar.
 • PDPA (lagen om skydd av personuppgifter) är den integritetslagstiftning som harmoniserar och moderniserar dataskyddskraven för Thailand.
 • LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) gäller alla företag som samlar in eller behandlar personuppgifter i Brasilien.
 • CASL (Canadian Anti Spam Law) omfattar alla meddelanden som skickas till eller från Kanada, men inte meddelanden som skickas via Kanada.
 • VCDPA (Virginia Consumer Data Protection Act) och CPA (Colorado Privacy Act) gäller alla företag som bedriver verksamhet eller är målobjekt i dessa delstater.

Alla dessa bestämmelser gäller för Adobe Campaign-kunder som har data för registrerade i de respektive regioner eller länder som nämns ovan.

NOTE
Mer information om personuppgifter och de olika enheter som hanterar data (personuppgiftsansvarig, personuppgiftsbiträde och registrerad) finns i Personuppgifter och personer.

Åtkomsträttigheter och rätt att glömmas right-access-forgotten

För att underlätta beredskapen gällande din integritet kan du hantera förfrågningar om åtkomst och borttagning med Adobe Campaign.

 • Åtkomsträttigheterna är den registrerades rätt att från personuppgiftsansvarige få bekräftelse på om personuppgifter som rör dem behandlas eller inte, var de befinner sig och för vilket syfte. Den personuppgiftsansvarige ska tillhandahålla en kostnadsfri kopia av personuppgifterna i elektroniskt format.

 • Rätten att glömmas (förfrågan om borttagning), även känd som Radering av data, ger den registrerade rätt att låta den personuppgiftsansvarige radera sina personuppgifter, upphöra med ytterligare spridning av uppgifterna och eventuellt få tredje part att stoppa behandlingen av uppgifterna.

Se implementeringsstegen för att läsa om hur du kan skapa förfrågningar om åtkomst och radering och hur Adobe Campaign bearbetar dem.

Medgivande, lagring och roller consent-retention-roles

Förutom de senaste funktionerna gällande åtkomsträttigheter och rätt att glömmas erbjuder Adobe Campaign andra viktiga funktioner som är viktiga för integritet:

 • Medgivandehantering: prenumerationsfunktioner för hantering av preferenser
 • Datalagring: datalagringsperioder för alla standardiserade loggtabeller. Ytterligare datalagringsperioder kan ställas in med arbetsflöden
 • Hantering av rättigheter: dataåtkomst hanterad utifrån namngiven rättighet

Medgivandehantering consent-management

Medgivande innebär att den registrerade godkänner behandlingen av personuppgifter som rör sig själv. Personuppgiftsansvarige ansvarar för att erhålla nödvändigt medgivande för behandlingen. Även om Adobe Campaign kan tillhandahålla vissa funktioner som hjälper en kund att hantera medgivande som rör tjänsten, ansvarar Adobe inte för medgivandet i sig. Kunder bör arbeta med sina egna juridiska avdelningar för att fastställa egna processer och rutiner gällande att få medgivande.

Funktionerna som hjälper till att hantera vissa aspekter av medgivandet har varit centrala för Adobe Campaign sedan tidigt. Genom prenumerationshanteringen kan kunder spåra vilka mottagare som har valt att delta i vilken typ av prenumeration, oavsett om det är nyhetsbrev, dagliga eller veckovisa kampanjer eller andra typer av marknadsföringsprogram.

Mer information om medgivandehantering finns i den detaljerade dokumentationen.

Förutom verktygen för medgivandehantering som finns i Adobe Campaign har du möjligheten att spåra om en konsument har avanmält sig till försäljning av personuppgifter. Se det här avsnittet.

Datalagring data-retention

När det gäller lagring har inbyggda loggtabeller i Campaign förinställda lagringsperioder vilket generellt begränsar datalagringen till sex månader eller mindre.

Följande är standardvärden gällande lagring för inbyggda tabeller. Var medveten om att lagringskonfigurationen ställs in av Adobes tekniska administratörer under implementeringen och att värdena kan variera för varje implementering baserat på kundens krav.

 • Konsoliderad spårning: 1 år
 • Leveransloggar: 6 månader
 • Spårningsloggar: 1 år
 • Raderade leveranser: 1 vecka
 • Importavvisanden: 6 månader
 • Besökarprofiler: 1 månad
 • Erbjudandeförslag: 1 år
 • Händelser: 1 månad
 • Statistik över händelsebearbetning: 1 månader
 • Arkiverade händelser: 1 år
 • Ignorerade pipeline-händelser: 1 månad

Och på samma sätt som att ta bort kan man med standardiserad arbetsflödesfunktionalitet ställa in lagringsperioder för alla anpassade tabeller.

Kontakta Adobes konsulter eller teknikadministratörer för att veta mer om lagring eller om ni behöver ställa in lagring för anpassade tabeller.

Right Management rights-management

Adobe Campaign ger dig möjligheten att hantera de rättigheter som tilldelats olika operatörer i Campaign via olika färdiga eller anpassade roller.

En fördel är att du kan hantera vilka inom företaget som har åtkomst till olika typer av data. Du kan till exempel ha olika marknadsförare som täcker olika geografiska områden och varje marknadsförare kan bara komma åt data från sitt eget område.

På samma sätt kan du med den här funktionen konfigurera olika funktioner för varje användare såsom att begränsa vem som kan skicka leveranser. Mer relevant för integritetshantering är det dock att man kan begränsa vem som kan ändra eller exportera data.

Mer information om åtkomsthantering finns i den detaljerade dokumentationen.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1