[v7]{class="badge informative" title="Gäller endast Campaign Classic v7"}

Kom igång med behörigheter access-management

CAUTION
Från och med Campaign Classic v7.3.1 ska alla operatorer använda Adobe Identity Management System (IMS) för att ansluta till Campaign.
Som en del i arbetet med att stärka säkerhets- och autentiseringsprocessen rekommenderar Adobe Campaign att man migrerar alla befintliga operatörers autentiseringsläge från den inbyggda autentiseringen av inloggnings-/lösenordsinformationen till Adobe Identity Management System (IMS). Lär dig hur du migrerar dina operatorer på den här sidan.
Observera att följande avsnitt inte längre gäller efter migreringen. Lär dig hur du ställer in behörigheter med Adobe IMS i dokumentationen för Campaign v8.

Med Adobe Campaign kan du definiera och hantera de rättigheter som tilldelats de olika operatorerna. Detta är en uppsättning rättigheter och begränsningar som tillåter eller nekar:

  • Tillgång till vissa funktioner (via namngivna rättigheter).
  • Tillgång till vissa register.
  • Skapa, ändra och/eller ta bort poster (åtgärder, kontakter, kampanjer, grupper osv.).

Behörigheterna gäller för operatorprofiler eller operatorgrupper.

De fylls i av säkerhetsparametrar som är kopplade till operatörens anslutningsläge till Adobe Campaign. Mer information om säkerhetszoner i den här sidan.

Det finns två typer av behörigheter som du kan ge en användare:

  • Du kan definiera grupper av operatorer som du tilldelar rättigheter till och sedan associera operatorerna med en eller flera grupper. På så sätt kan du återanvända behörigheter och göra operatörsprofilerna mer enhetliga. Det underlättar också hantering och underhåll av profiler. Skapande och hantering av grupper beskrivs i det här avsnittet.

  • Du kan tilldela namngivna rättigheter direkt till användare, i vissa fall för att överlagra rättigheterna som tilldelats via grupper. Dessa rättigheter visas på den här sidan.

NOTE
Innan du börjar definiera behörigheter rekommenderar Adobe att du läser checklistan för säkerhetskonfiguration.

Lär dig hur du ger åtkomst och konfigurerar behörigheter i följande avsnitt:

Se även:

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1