[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Kom igång med personalisering about-personalization

Meddelanden som skickas av Adobe Campaign kan personaliseras på flera olika sätt både när det gäller innehåll och utseende. Dessa sätt kan kombineras enligt kriterier som har tagits specifikt från mottagarprofilerna. För e-postleveranser kan du definiera elementen och anpassningsvillkoren för en leverans direkt i JavaScript från Source meddelandets flik. I allmänhet kan du med Adobe Campaign:

CAUTION
Följande variabler är interna variabler som kan användas för personalisering men som inte får ändras: leverans, message, dataSource, targetData, provider, kupong, couponValue, offert.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1