[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Om steg för att skapa leveranser about-delivery-creation

De viktigaste stegen när du skapar en leverans är följande:

  1. Skapa och identifiera leveransen. Läs mer

  2. Definiera leveransinnehållet. Definitionen av leveransinnehåll är specifik för varje kanal. Mer information finns i det dedikerade avsnittet:

  3. Definiera målpopulationen. Läs mer

  4. Skicka leveransen. Läs mer

  5. Övervaka leveransen (spårning, karantän, rapporter osv.). Mer information finns i Övervaka leveranser och Spåra leveranser -avsnitt.

NOTE
Stegen som beskrivs i det här kapitlet förutsätter att alla målmottagare och deras profiler lagras i databasen, utom vid extern leverans (se Välja externa mottagare).
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1