Lägg till profiler adding-profiles

I de flesta fall importeras profiler till Campaign via ett arbetsflöde. Du kan dock lägga till en eller flera profiler direkt från gränssnittet genom att klicka på knappen Create. De läggs sedan till i databasen.

Ange informationen för profilen. Flikarna och fälten som ska fyllas i beskrivs i Redigera en profil.

Klicka på Save om du vill verifiera att profilen har skapats. Profilen läggs sedan till i Adobe Campaign-databasen.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1