Senaste versionen latest-release

Den här sidan listar nya funktioner, förbättringar och korrigeringar som kommer med den senaste versionen av Campaign Classic v7. Varje ny version kommer med en status som visas med en färg. Läs mer om versionsstatusen för Campaign Classic v7 på den här sidan.

Version 7.4.1 – build 9383 release-7-4-1

[Allmän tillgänglighet]{class="badge positive" title="Allmän tillgänglighet"}

18 juni 2024

Ändringar och förbättringar release-7-4-1-changes

  • Eftersom JWT-autentiseringsuppgifterna (Service Account) har tagits bort av Adobe är utgående Campaign-integreringar med Adobe-lösningar och appar nu beroende av autentiseringsuppgifter för OAuth Server-till-Server. Om du har implementerat utgående integreringar, som integrering med Campaign-Analytics eller med Experience Cloud Triggers måste du uppgradera din Campaign-miljö till v7.4.1 och migrera ditt tekniska konto till oAuth innan den 27 januari 2025. Läs mer

  • När du har migrerat dina tekniska operatörer för Campaign till Developer Console och har övergått till IMS för autentisering av slutanvändare kan du nu aktivera användargränssnittet och API-begränsningarna för att ta bort alternativ och funktioner som är specifika för inbyggd autentisering. Läs mer

Kompatibilitetsuppdateringar release-7-4-1-compat

Kompatibilitetsmatris för Adobe Campaign har uppdaterats med ändringarna i den nya versionen och anges nedan.

  • Adobe Campaign är nu kompatibelt med Microsoft Server 2022 och RHEL 9 som operativsystem.

  • Adobe Campaign är nu kompatibelt med Microsoft SQL Server 2022 och Oracle 23c som hanteringssystem för relationsdatabaser och i federal dataåtkomst (FDA).

  • Adobe Campaign kräver nu minst Java Development Kit (JDK) 11. I Windows måste JRE vara tillgängligt enligt beskrivningen i det här avsnittet.

  • SDK:et för mobilprogram i Campaign (Neolane) är nu föråldrat. Nu måste du gå över till Adobe Experience Platform SDK. Läs mer.

    Under tiden innehåller Campaign v7.4 följande för att säkerställa kontinuitet:

Korrigeringar release-7-4-1-patches

Den här versionen innehåller följande korrigeringar:

NEO-74754, NEO-73174, NEO-72504, NEO-71534, NEO-71473, NEO-70195, NEO-69663, NEO-69651, NEO-67620, NEO-67235, NEO-66797, NEO-64680, NEO-63706, NEO-63657, NEO-62964, NEO-62575, NEO-58734, NEO-40531, NEO-36189, NEO-29592

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1