Versionsuppdateringar rn-overview

Adobe Campaign Classic släpper regelbundet produktuppdateringar som innehåller nya funktioner, felkorrigeringar och förbättrar prestanda, säkerhet och användbarhet. Dessa uppdateringar släpps som produktversioner. Detaljerad information om varje ny version finns i Versionsinformationen.

Versionsstatusar rn-statuses

Varje ny version har en status som identifieras av en färg i Versionsinformationen.

Status
Beskrivning
[Allmän tillgänglighet]{class="badge positive"}
Den senaste stabila build, validerad i produktion och rekommenderad av Adobe.
[Begränsad tillgänglighet]{class="badge neutral"}
Endast distribution på begäran.
[Versionskandidat]{class="badge informative"}
Senaste build med nya funktioner.
[Inte längre tillgänglig]{class="badge yellow"}
Ingen distribution. Ingen felkorrigering. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.
[Inaktuell]{class="badge negative"}
Ingen distribution. Ingen felkorrigering. Befintliga implementeringar måste uppgraderas.

Versionscykel rn-cycle

Adobe Campaign uppdateras regelbundet. Denna regelbundna uppdateringsfrekvens syftar till att ge dig den senaste och bästa produkten, hålla din miljö säker och förbättra din upplevelse med produkten.

Därför anser vi att det är viktigt att du kör den senaste stabila versionen av Adobe Campaign. Det säkerställer också att du får en bättre supportupplevelse eftersom det oftast går mycket snabbare att identifiera, återskapa och åtgärda ett problem i en ny build. Dessutom har många problem du kan stöta på redan åtgärdats i de senaste builderna.

Som en värdbaserad kund har du automatiskt tillgång till uppgraderingen med den senaste stabila versionen utan någon åtgärd. Läs mer i avsnittet Årlig uppgradering. Om du migrerar från en gammal version rekommenderar Adobe att du uppgraderar till den här versionen först.

Rekommendationer recommendations

För att säkerställa en stabil konfiguration rekommenderar Adobe att du installerar samma build på alla servrar som körs på samma klientkonfiguration.

Om inget annat anges i Versionsinformation måste dessutom klientkonsolen använda samma version som serverinstansen.

Om du vill att implementeringen ska vara aktuell bör du läsa sidorna om de inaktuella och borttagna funktionerna samt kompatibilitetsmatrisen för varje ny version.

Uppgraderingprocess process-upgrade

Kontakta Adobes kundtjänst för att få din miljö uppgraderad om du är värdbaserad-, Managed Services- eller hybridkund.

Som lokal kund kan du utföra uppgraderingen. Du gör detta genom att hämta den senaste stabila versionen (GA) och uppgradera alla dina miljöer.

Du hittar mer information om uppgraderingsprocessen i vanliga frågor och svar om versionsuppgradering.

Årlig uppgradering yearly-upgrade

Adobe strävar efter att ge dig bästa möjliga upplevelse och värde genom våra programvarulösningar. Organisationen vill säkerställa att du har tillgång till de senaste versionerna av relaterad teknik som våra lösningar utnyttjar för att utföra sina uppgifter.

Adobe Campaign Classic använder en rad olika teknologier för att leverera värde. Den här kombinationen av tekniker kräver att du regelbundet uppgraderar dina instanser av Campaign Classic för att säkerställa att de senaste versionerna används, så att de kan leverera överlägsen säkerhet, stabilitet och prestanda.

Som värdbaserad användare drar du automatiskt nytta av uppgraderingen med den senaste GA-versionen, utan någon åtgärd. Läs mer i Vanliga frågor och svar nedan.

Varför behöver min organisation den här uppgraderingen?

Adobe meddelar dig direkt om du är en värdbaserad kund och vi har identifierat att du behöver uppgradera en eller flera av teknikerna för Campaign Classic, samt om en uppgradering av din infrastruktur till den nuvarande versionen (från till exempel v7.2.1 till v7.3.3) och/eller version (från till exempel v7 till v8) behövs.

Som en lokal- eller hybridkund som kör en äldre version uppmuntrar Adobe dig att gå över till den senaste stabila versionen (GA).

Det här säkerställer att ditt konto är säkert mot sårbarheter samt använder uppdaterad prestandateknik. Den här uppgraderingen konfigurerar också ditt konto för enklare och regelbundna uppgraderingar i framtiden, som kräver mindre manuellt arbete och färre åtgärder.

Hur ser uppgraderingen ut och när släpps den?

Adobe-teamet leder och vägleder din organisation genom den här resan.

Vi har organiserat ett team med dedikerade kundtjänstrepresentanter, produktchefer, ingenjörer och TechOps-specialister samt produktkonsulter för att hjälpa till och säkerställa att upplevelsen är smidig.

Fördelar

Säkerhet

Förbättrad säkerhet

 • En kombination av tekniker som används för att driva Adobe Campaign Classic arbetar tillsammans för att skapa värde.
 • Alla dina instanser måste uppdateras för att vara säkra.
 • Säkerhet kräver konstant fokus och förebyggande underhåll.
 • Säkerhetsrisker är alltid närvarande och kan inte ignoreras: varje uppgradering av Campaign Classic förbättrar säkerheten.

Support

Förbättrad support

 • De flesta kritiska problemen går att lösa med uppgraderingar och kan undvikas.
 • Regelbundna uppgraderingar hjälper till att minska utmaningar och öka effektiviteten genom att eliminera dessa utmaningar.
 • Arbetsvolymen för kundtjänst minskar, vilket ger snabbare lösningar och mer uppmärksamhet åt de problem som inte är relaterade till uppgraderingar.

Underhåll

Förbättrat underhåll och stabilitet

 • Med tiden kan Adobe Campaign-teamet hitta sätt att förbättra produktens stabilitet och prestanda samt korrigera kända fel.
 • Uppgraderingen håller instansen uppdaterad med dessa förbättringar och eliminerar vanliga problem som kan uppstå i organisationer som har snabb tillväxt och/eller komplexitet i sina Campaign Classic-instanser.
 • Förbättringar av hela teknikstacken i Campaign Classic märks på både marknadsförings- och IT-avdelningen i organisationen.

Builduppgradering

Enklare uppgraderingar

 • Arbetet och komplexiteten med att uppgradera din Campaign Classic-instans ökar med avståndet mellan två versioner.
 • Ju längre organisationen väntar, desto mer komplicerad blir uppgraderingen (och desto fler sårbarheter utsätts du för).
 • Regelbundna uppdateringar minskar längden på driftstoppen för att uppgradera och minskar risken för regression.

Ytterligare resurser support

Prenumerera på Adobes prioriterade produktuppdatering för att få information om nya versioner av lösningen Experience Cloud.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1