Senaste versionen control-panel-releases

På den här sidan listas de nya funktionerna och förbättringarna för Kontrollpanelen.

Oktober 2023 october-2023

Användargränssnitt

  • Kontrollpanelen finns nu på ytterligare språk. Läs mer

Övervaka aktiva profiler

  • Du kan nu övervaka antalet aktiva profiler som du är berättigad till för din organisation och det totala antalet profiler som används i din organisation i alla instanser, om du använder flera instanser. Läs mer

DMARC-poster

  • Flera e-postadresser kan nu ta emot en aggregatrapport och e-postmeddelanden med felrapporter. Läs mer

  • Ändringar har gjorts om det finns både DMARC- och BIMI-poster för en underdomän:

    • DMARC-poster kan inte tas bort. Om du vill radera en måste du först radera BIMI-posten.
    • DMARC-poster kan redigeras, men principnedgraderingen till Ingen tillåts inte och dess procentvärde måste vara 100.
recommendation-more-help
de5e0b2b-14b9-41f2-ac61-b0893e9c55a5