Lägga till DMARC-poster dmarc

Om DMARC-poster about

Domänbaserad Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) är en protokollstandard för e-postautentisering som hjälper organisationer att skydda sina e-postdomäner från nätfiskeattacker och bedrägeri. Detta gör att du kan bestämma hur en e-postleverantör ska hantera e-postmeddelanden som inte godkänns vid SPF- och DKIM-kontroller, vilket ger ett sätt att autentisera avsändarens domän och förhindra obehörig användning av domänen i skadliga syften.

Detaljerad information om DMARC-implementering finns i Användarhandbok om bästa levererbarhetspraxis i Adobe

Begränsningar och förhandskrav limitations

 • SPF- och DKIM-poster är nödvändiga för att skapa en DMARC-post.

 • DMARC-poster kan bara läggas till för underdomäner med fullständig underdomändelegering. Läs mer om konfigurationsmetoder för underdomäner

  För att skapa en DMARC-post på en CNAME-baserad underdomän kan du konfigurera DMARC-posten på dess överordnade domän. Detta säkerställer att alla associerade underdomäner ärver DMARC-postparametrarna, även när de delegeras via CNAME:er.

 • Om det finns både DMARC- och BIMI-poster för en underdomän:

  • DMARC-poster kan inte raderas. Om du vill radera en DMARC-post raderar du BIMI-posten först.
  • DMARC-poster kan redigeras, men nedgradering av DMARC-principen till Ingen är inte tillåtet och procentvärdet måste anges till 100.

Lägg till en DMARC-post för en underdomän add

Följ de här stegen för att lägga till en DMARC-post för en underdomän:

 1. Klicka på ellipsknappen bredvid önskad underdomän i listan över underdomäner och välj Subdomain details.

 2. Klicka på knappen Add TXT record och välj sedan DMARC från rullgardinsmenyn Record Type.

 3. Välj Policy Type som mottagarservern bör följa när ett av dina e-postmeddelanden inte skickas. Tillgängliga principtyper är:

  • None,
  • Quarantine (placering av skräppostmapp),
  • Reject (blockera e-postmeddelandet).

  Som bästa praxis rekommenderas att långsamt införa DMARC-implementering genom att eskalera din DMARC-princip från p=none till p=quarantine, till p=reject när du får DMARC-förståelse för DMARC:s potentiella påverkan.

  • Steg 1:  analysera den feedback du får och använd (p=none), som instruerar mottagaren att inte utföra några åtgärder mot meddelanden som inte kan autentiseras, men ändå skicka e-postrapporter till avsändaren. Granska och åtgärda även problem med SPF/DKIM om giltiga meddelanden inte kan autentiseras.

  • Steg 2:  kontrollera om SPF och DKIM är justerade och skickar autentisering för alla giltiga e-postmeddelanden, och flytta sedan principen till (p=quarantine), vilket anger att den mottagande e-postservern ska placera e-postmeddelanden som inte kan autentiseras i karantän (detta innebär vanligtvis att meddelandena placeras i skräppostmappen). Om principen är inställd på att sätta det i karantän rekommenderar vi att du börjar med en liten andel av dina e-postmeddelanden.

  • Steg 3:  justera princip till (p=reject). Obs! Använd den här principen med försiktighet och kontrollera om den passar din organisation. Principen p=reject om att avvisa innebär att mottagaren helt nekar (studsar) alla e-postmeddelanden för domänen som inte kan autentiseras. När den här principen är aktiverad är det bara e-postmeddelanden som verifieras som 100 % autentiserade av din domän som har en chans att skickas till Inkorgen.

  note note
  NOTE
  Det går inte att skapa BIMI-poster med principtypen Ingen för DMARC-post.
 4. Fyll i de e-postadresser som ska ta emot DMARC-posterna. Du kan lägga till flera e-postadresser, avgränsade med kommatecken. När ett av dina e-postmeddelanden misslyckas skickas DMARC-poster automatiskt till den e-postadress du väljer:

  • DMARC-aggregatrapporter ger information på högnivå, t.ex. antalet e-postmeddelanden som misslyckades under en viss period.
  • Forensiska DMARC-felrapporter ger detaljerad information, till exempel vilken IP-adress som det misslyckade e-postmeddelandet kommer från.
  note caution
  CAUTION
  Om e-postadresserna som du lägger till för att ta emot rapporter ligger utanför domänen som DMARC-posten skapas för, måste du auktorisera e-postadressernas externa domän för att ange för DNS:en att du äger den här domänen. Gör det här genom att följa stegen som beskrivs på dmarc.org
 5. Om DMARC-principen är inställd på Ingen anger du ett procentvärde som gäller för 100 % av e-postmeddelandena.

  Om profilen är inställd på Avvisa eller Karantän rekommenderar vi att du börjar med en liten andel av dina e-postmeddelanden. I takt med att fler e-postmeddelanden från domänen autentiseras med mottagande servrar kan du uppdatera posten långsamt med en högre procentandel.

  note note
  NOTE
  Om din domän använder BIMI måste din DMARC-princip ha ett procentvärde på 100 %. BIMI stöder inte DMARC-principer där värdet är mindre än 100 %.

 6. DMARC-rapporter skickas var 24:e timme. Du kan ändra rapportens sändningsfrekvens i fältet Reporting Interval. Minsta tillåtna intervall är en timme, medan högsta tillåtna värde är 2 190 timmar (dvs. tre månader).

 7. I fälten SPF och DKIM Identifier Alignment ska du ange hur strikt mottagarservrarna ska vara när du kontrollerar SPF- och DKIM-autentiseringar för ett e-postmeddelande.

  • Relaxed-läge: servern accepterar autentisering även om e-postmeddelandet skickas från en underdomän,
  • Strict-läget accepterar autentisering endast när avsändardomänen matchar exakt med en SPF- och DKIM-domän.

  Säg att vi jobbar med domänen http://www.luma.com. I läget Avslappnat autentiseras e-postmeddelanden som kommer från underdomänen marketing.luma.com av servern, medan de avvisas i läget Strikt.

 8. Klicka på Add för att bekräfta att du vill skapa DMARC-posten.

När skapandet av DMARC-posten har bearbetats (ungefär 5 minuter) visas den på informationsskärmen i underdomänerna. Läs mer om att övervaka TXT-poster för dina underdomäner

recommendation-more-help
de5e0b2b-14b9-41f2-ac61-b0893e9c55a5