Hjälpcenter control-panel-documentation

Med Kontrollpanelen i Campaign kan du effektivisera arbetet som produktadministratör för Campaign Standard och v7/v8 genom att hantera inställningar och spåra användningen för var och en av Campaign-instanserna.

Nyheter

Användargränssnitt

  • Kontrollpanelen finns nu på ytterligare språk. Läs mer

Övervaka aktiva profiler

  • Du kan nu övervaka antalet aktiva profiler som du är berättigad till för din organisation och det totala antalet profiler som används i din organisation i alla instanser, om du använder flera instanser. Läs mer

DMARC-poster

  • Flera e-postadresser kan nu ta emot en aggregatrapport och e-postmeddelanden med felrapporter. Läs mer

  • Ändringar har gjorts om det finns både DMARC- och BIMI-poster för en underdomän:

    • DMARC-poster kan inte tas bort. Om du vill radera en måste du först radera BIMI-posten.
    • DMARC-poster kan redigeras, men principnedgraderingen till Ingen tillåts inte och dess procentvärde måste vara 100.
CAUTION
  • Kontrollpanelen är bara tillgänglig för administratörsanvändare. Läs mer

  • Distributionsrestriktioner tillämpas i Campaign v7. Läs mer

Ytterligare resurser additional-resources

recommendation-more-help
de5e0b2b-14b9-41f2-ac61-b0893e9c55a5