Adobe Campaign v8 (konsol) - dokumentation campaign-documentation

Nyheter

Få en glimt av de senaste förbättringarna i produkten och dokumentationen för Adobe Campaign v8 (kundkonsol)! En omfattande lista över funktioner, förbättringar och korrigeringar finns i versionsinformationen. Håll dig uppdaterad om de senaste ändringarna i vår dokumentation genom att besöka dokumentuppdateringar sida.

Campaign v8.7-versionen är live

Den senaste versionen av Adobe Campaign finns nu att köpa. Den släpps i Begränsad tillgänglighet (LA). Läs versionsinformationen för mer information.

Bild

Nytt webbanvändargränssnitt för kampanj

Upplev nya Adobe Campaign användargränssnitt. Modern, intuitiv och dynamisk!

Bild

Push channel kommande ändringar

Vissa viktiga ändringar av tjänsten Android Firebase Cloud Messaging (FCM) kommer att släppas 2024 och kan komma att påverka din Adobe Campaign-implementering. Konfigurationen för prenumerationstjänster för push-meddelanden för Android kan behöva uppdateras för att den här ändringen ska fungera. Du kan redan kontrollera och vidta åtgärder.

Bild

Börja med grunderna

Viktiga funktioner
Utforska nyckelfunktionerna i Adobe Campaign v8 för kanalövergripande kampanjhantering.

Anslut till Campaign v8
Lär dig hur du ansluter till Adobe Campaign v8 och startar kampanjhanteringsresan genom att installera och konfigurera klientkonsolen.

Skicka meddelanden
Lär dig hur du skickar meddelanden över olika kanaler, som e-post, SMS och push-meddelanden med flera.

Importera profiler
Utforska enkelt skapandet av profiler i Adobe Campaign v8-databasen. Lägg till profiler manuellt eller via importer, förfina kunddata och anpassa kampanjer enkelt.

Utforska dokumentationen

Ytterligare resurser

Adobe Campaign v8 - produktbeskrivning - Adobe Campaign Web user interface documentation - Tutorials - Adobe Campaign automation guide - Control Panel for Campaign v8

recommendation-more-help
35662671-8e3d-4f04-a092-029a056c566b