Adobe Campaign v8 Client Console Tutorials

Adobe Campaign erbjuder en plattform för att utforma kundupplevelser över flera kanaler och tillhandahåller en miljö för visuell kampanjorkestrering, interaktionshantering i realtid och körning över flera kanaler. Den här användarhandboken innehåller videor och självstudiekurser om de många funktionerna i Adobe Campaign V8 Client Console.

Se

INFO
Har du frågor? Vill du dela med dig av dina erfarenheter eller utbyta tankar med andra? Eller har du feedback på kursmaterialet för Adobe-teamet? Delta i konversationen i Adobe Campaign Learning Community-tråden!
De här självstudiekurserna är inte vad du letar efter?
Se Adobe Campaign självstudiekurser för webbanvändargränssnitt om du vill ha vägledning om hur du använder webbgränssnittet för Campaign.
NOTE
Campaign v8 är för närvarande bara tillgängligt som en hanterad Cloud Service och kan inte distribueras i en lokal miljö eller hybridmiljö. Automatisk migrering från en befintlig Campaign Classic v7-miljö är inte tillgänglig än.
Se produktdokumentation om du vill ha mer information om övergången från Classic v7 till V8.
recs-overview-body-1
recs-overview-body-2
recs-overview-body-3
recs-overview-body-4
recs-overview-body-5
recs-overview-body-6

Personalval

table 0-row-3 1-row-3 html-authored no-header

Skapa en marknadsföringsplan, program och kampanjer (video)

Skapa en marknadsföringsplan

Lär dig hur du skapar en marknadsföringsplan, program och kampanj.

Skapa och utforma e-postleveranser (video)

Skapa och utforma e-postleveranser

Förstå processen med att skapa e-postleveranser och lär dig hur du utformar och anpassar e-postinnehåll.

Hantera trötthet med typologiregler (video)

Hantera trötthet med typologiregler

Lär dig hur du implementerar trötthetshantering i Adobe Campaign med hjälp av typologiregler.

Generera en beskrivande analysrapport

Generera en beskrivande analysrapport

Läs om hur du skapar en beskrivande analysrapport från ett arbetsflöde.

Grundläggande om datahantering med arbetsflöden

Grundläggande om datahantering med arbetsflöden

Läs om vad målgruppsmått och arbetstabeller är och hur Adobe Campaign hanterar data över olika datakällor.

API-mellanlagringsmekanism med FFDA

API-mellanlagringsmekanism med FFDA

Läs om hur API-mellanlagringsmekanismen med fullständig FDA fungerar.

recommendation-more-help
7a30e547-2454-4e63-af7a-073312f6c5cb