Kom igång med rapporter gs-ac-reports

Adobe Campaign tillhandahåller en uppsättning rapporteringsverktyg som listas på den här sidan.

 • Kuber

  Adobe Campaign har ett intuitivt dataundersökningsverktyg för att skapa dynamiska rapporter.

  Använd funktioner för marknadsföringsanalys för att analysera och mäta data, beräkna statistik, förenkla och optimera framtagning och beräkning av rapporter. Du kan skapa rapporter och skapa målpopulationer och lagra dem i listor som kan användas i Adobe Campaign för målinriktning eller segmentering.

  Beroende på hur komplexa frågorna, beräkningarna och volymerna är kan de data som analyseras i dessa rapporter samlas in via en fråga och sedan aggregeras i en lista (datahanteringstyp) eller i en kub (med hjälp av Marketing Analytics). Den visas i form av en pivottabell eller en grupplista.

  Mer information om detta finns i det här avsnittet.

 • Inbyggda rapporter

  Adobe Campaign innehåller rapporter om leveranser, kampanjer, plattformsaktiviteter, valfria funktioner etc. Rapporterna finns tillgängliga via de olika funktioner som de avser. De kan anpassas efter dina specifika behov.

  Använd Rapporter för att komma åt dessa rapporter.

  Mer information om detta finns i det här avsnittet.

 • Beskrivande dataanalys

  Adobe Campaign tillhandahåller ett visuellt verktyg för att producera statistik om data i databasen. Du kan skapa beskrivande analysrapporter med en dedikerad assistent och anpassa deras innehåll och layout efter dina behov.

  Använd Tools > Descriptive analysis… för att skapa en ny rapport.

  Rapporter om beskrivande kampanjanalyser presenteras i Campaign Classic v7 - dokumentation.

 • Anpassade rapporter

  Använd Adobe Campaign för att skapa rapporter om data i databasen. När du har skapat dem kan du göra dem tillgängliga i rätt sammanhang.

  Steg för att skapa en rapport beskrivs i Campaign Classic v7 - dokumentation. Framtagning av anpassade rapporter är reserverat för avancerade användare.

recommendation-more-help
35662671-8e3d-4f04-a092-029a056c566b