[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Viktiga steg för att skapa en rapport key-steps-to-create-a-report

Om du vill producera statistik över data i din Campaign-databas kan du skapa rapporter och anpassa deras innehåll och layout utifrån era behov. Dessa rapporter kan delas med andra operatorer.

NOTE
Endast avancerade användare har behörighet att skapa dessa rapporter.

Gör så här för att skapa, publicera och leverera en analysrapport om dina data:

  1. Skapa en ny rapport: se Skapa en ny rapport,
  2. Samla in data som ska analyseras: se Samla in data som ska analyseras och Använd kontexten,
  3. Definiera rapportens innehåll med aktiviteterna och deras behållare: se Skapa en tabell, Skapa ett diagram och Elementlayout,
  4. Konfigurera visningsalternativ: visningstyp, delade rapporter: se Rapportens visningssammanhang, Definiera ett villkorligt innehåll och Konfigurera åtkomst till rapporten,
  5. Publicera rapporten (publikationsguiden): se Publicera rapporten,
  6. Konvertera rapporten: export, historik, visning i en webbläsare: se Åtgärder för rapporter.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1