[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Skapa filter creating-filters

Precis som den inbyggda mottagartabellen som medföljer Adobe Campaign kan den nya mottagartabellen få en uppsättning fördefinierade filter.

Dessa filter kommer att vara tillgängliga i målurvalsfönstret med samma funktioner som segment för mottagare (med parameterindataformulär, mappar osv.).

  1. Gå till Administration > Configuration > Predefined filters nod.
  2. Skapa ett nytt filter.
  3. Ange Label för filtret, markera sedan det schema som matchar den externa mottagartabellen i Document type fält.
  4. Skapa filtering conditions baserat på fälten i ditt schema.
  5. Spara filtret.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1