[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Identifiera ett formulär identifying-a-form

Med ett inmatningsformulär kan du redigera en instans som är associerad med ett dataschema från Adobe Campaign klientkonsol.

Formuläret identifieras av dess namn och namnutrymme.

Identifieringsnyckeln för ett formulär är en sträng som består av namnutrymmet och namnet avgränsat med ett kolon (':') (till exempel: "cus:contact").

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1