[Endast lokal/hybrid]{class="badge yellow" title="Gäller endast lokala och hybrida driftsättningar"}

Viktiga steg för att konfigurera och distribuera instansen about-initial-configuration

När Adobe Campaign-installationen är klar måste du konfigurera den så att den fungerar effektivt med dina begränsningar och din tekniska arkitektur. Stegen för att konfigurera en Adobe Campaign-instans beskrivs i det här kapitlet i följande sekvens:

  1. Skapa instansen och den relaterade anslutningen, se Skapa en instans och logga in.
  2. Skapa och konfigurera databasen, se Skapa och konfigurera databasen.
  3. Konfigurera Adobe Campaign-servern, se Kampanjserverkonfiguration.
  4. Distribuera instansen, se Distribuera en instans.

När du konfigurerar instansen måste du aktivera processer (webb, mta, wfserver, osv.) som ska startas på servern och konfigureras moduler för att skicka e-post, för spårning osv. För varje instans aktiveras Adobe Campaign-processer på servern. Mer information om detta finns i det här avsnittet.

Ytterligare konfigurationer kan krävas för varje instans (beroende på vilka moduler som används, arkitekturen och dina behov) för att optimera Adobe Campaign-driften.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1