[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Definiera interaktivt innehåll defining-interactive-content

Med Adobe Campaign kan du använda det interaktiva AMP-formatet för e-post som gör att du kan skicka dynamiska e-postmeddelanden under vissa förhållanden.

Med AMP for Email kan man

 • Testa att leverera AMP-e-post till specifika adresser som är korrekt konfigurerade.
 • Leverera AMP-e-post till Gmail- eller Mail.ru-adresser efter registrering hos motsvarande leverantörer.

Mer information om hur du testar och skickar AMP-e-post finns i det här avsnittet.

Den här funktionen är tillgänglig via ett dedikerat paket i Adobe Campaign. Beroende på din behörighet och din distributionsmodell kan du installera det här paketet eller kontakta Adobe för att få det installerat åt dig.

NOTE
För hybridarkitekturer och värdbaserade arkitekturer måste paketet installeras på alla servrar, inklusive mellankällservern och körningsinstansen.

Om AMP för e-post about-amp-for-email

Använd det nya formatet AMP för e-post för att inkludera AMP-komponenter i dina meddelanden och förbättra e-postupplevelsen med ett omfattande och åtgärdbart innehåll. Med de moderna app-funktioner som finns direkt tillgängliga i e-postmeddelanden kan mottagarna interagera dynamiskt med innehållet i själva meddelandet.

Exempel:

 • E-postmeddelanden som skrivits med AMP kan innehålla interaktiva element som bildkaruseller.
 • Innehållet hålls uppdaterat i meddelandet.
 • Mottagarna kan svara på ett formulär utan att lämna sin inkorg.

AMP for Email är kompatibelt med befintliga e-postmeddelanden. AMP-versionen av meddelandet är inbäddad i e-postmeddelandet som en ny MIME-del, förutom HTML och/eller oformaterad text, vilket garanterar kompatibilitet för alla e-postklienter.

Mer information om AMP för e-postformat, specifikationer och krav finns i dokumentationen för AMP-utvecklare.

Upptäck den här funktionen i en video

Viktiga steg för att använda AMP för e-post med Adobe Campaign key-steps-to-use-amp

Följ stegen nedan för att testa och skicka ett AMP-e-postmeddelande med Adobe Campaign:

 1. Installera paketet AMP support. Se Installera inbyggda Campaign-paket.

 2. Skapa ett e-postmeddelande och bygg ditt AMP-innehåll i Adobe Campaign. Se Bygg e-postinnehåll för AMP med Adobe Campaign.

 3. Se till att du uppfyller alla leveranskrav från e-postleverantörer som stöder AMP-formatet. Se AMP för leveranskrav via e-post.

 4. När du definierar målet måste du markera de mottagare som ska kunna visa AMP-formatet. Se Ange ett AMP-e-postmeddelande som mål.

  note note
  NOTE
  För närvarande kan du bara leverera AMP-e-postmeddelanden till specifika e-postadresser (för teständamål) eller efter registrering med e-postklienter som stöds.
 5. Skicka e-post som vanligt. Se Skicka ett AMP-e-postmeddelande.

Bygg e-postinnehåll från AMP i Adobe Campaign build-amp-email-content

Följ stegen nedan för att skapa ett e-postmeddelande i AMP-format.

IMPORTANT
Kontrollera att du följer AMP-reglerna för e-postkrav och -specifikationer som finns detaljerade i AMP-utvecklardokumentationen. Du kan också läsa AMP för att få information om de effektivaste strategierna med e-post.
 1. Välj en mall när du skapar e-postleveransen.

  note note
  NOTE
  En viss AMP-mall innehåller ett exempel på de viktigaste kapaciteterna du kan använda: produktlista, karusell, dubbel anmälan, undersökning och avancerad serverbegäran.
 2. Klicka på fliken AMP content.

 3. Redigera AMP-innehållet efter dina behov.

  note note
  NOTE
  Mer information om hur du skapar ditt första AMP-e-postmeddelande finns i dokumentationen för AMP-utvecklare.

  Du kan till exempel använda produktlistkomponenten från AMP-mallen och upprätthålla en lista över produkter från ett tredjepartssystem eller till och med inuti Adobe Campaign. När du justerar ett pris eller något annat element visas det automatiskt när mottagarna öppnar e-postmeddelandet från sin postlåda.

 4. Anpassa ert AMP-innehåll efter behov, precis som ni brukar göra med HTML-formatet i Adobe Campaign, med personaliseringsfält och personaliseringsblock.

 5. När du är klar med redigeringen markerar du hela AMP-innehållet och kopierar och klistrar in det i den AMP-webbaserade valideraren eller på en liknande webbplats.

  note note
  NOTE
  Se till att du väljer AMP4 EMAIL i listrutan högst upp på skärmen.

  Fel markeras som infogade.

  note note
  NOTE
  Adobe Campaign AMP-redigeraren är inte utformad för innehållsvalidering. Använd en extern webbplats, till exempel den AMP-webbaserade valideraren, för att kontrollera att ditt innehåll är korrekt.
 6. Gör de ändringar som behövs tills AMP-innehållet godkänns i valideringen.

 7. Om du vill förhandsgranska ditt innehåll kopierar och klistrar du in det validerade innehållet i AMP Playground eller en liknande webbplats.

  note note
  NOTE
  Se till att du väljer AMP för e-post i listrutan högst upp på skärmen.

  note note
  NOTE
  Du kan inte förhandsgranska ditt AMP-innehåll direkt i Adobe Campaign. Använd en extern webbplats som AMP Playground.
 8. Gå tillbaka till Adobe Campaign och kopiera och klistra in det validerade innehållet på fliken AMP content.

 9. Växla till fliken HTML content eller Text content och definiera innehåll för minst ett av dessa två format.

  note important
  IMPORTANT
  Om e-postmeddelandet inte innehåller någon HTML- eller oformaterad textversion förutom AMP-innehållet, kan det inte skickas.

AMP för leveranskrav via e-post amp-for-email-delivery-requirements

När du skapar ditt AMP-innehåll i Adobe Campaign måste du uppfylla villkoren för att ett dynamiskt e-postmeddelande ska kunna levereras, som är specifikt för mottagarnas e-postleverantörer.

För närvarande har två e-postleverantörer stöd för att testa det här formatet: Gmail och Mail.ru.

Alla steg och specifikationer som krävs för att testa leveransen med AMP-format på Gmail-konton beskrivs i motsvarande Gmail- och Mail.ru-dokumentation för utvecklare.

Bland annat måste följande krav vara uppfyllda:

 • Följ säkerhetskraven för AMP som är specifika för Gmail och Mail.ru.
 • AMP MIME-delen måste innehålla ett giltigt AMP-dokument.
 • AMP MIME-delen måste vara mindre än 100 kB.

Du kan även läsa Tips och kända begränsningar för Gmail -dokumentationen.

Ange som AMP-e-postadress targeting-amp-email

För närvarande kan du experimentera med att skicka ett AMP-mejl i två steg:

 1. Med Adobe Campaign kan du testa att leverera en AMP-driven dynamisk e-post till utvalda e-postadresser som är korrekt konfigurerade, för att verifiera dess innehåll och beteende. Se Testar e-postleveransen av AMP för valda adresser.

 2. När du har testats kan du skicka en leverans eller en kampanj som en del av AMP for Email-programmet genom att registrera dig hos de relevanta e-postleverantörerna för att lägga till din avsändardomän i tillåtelselista. Se Leverera AMP-e-post genom att registrera hos en e-postleverantör.

Testar AMP-e-postleverans för valda adresser testing-amp-delivery-for-selected-addresses

Du kan testa att skicka dynamiska meddelanden från Adobe Campaign till valda e-postadresser.

NOTE
Det är bara Gmail och Mail.ru som har stöd för testning av AMP-formatet.

För Gmail måste du först lägga till avsändaradressen/avsändaradresserna som du använder på tillåtelselista för att kunna leverera från Adobe Campaign för de Gmail-konton som du riktar dig mot.

Så här gör du:

 1. Kontrollera att alternativet Aktivera dynamisk e-post är markerat för de relevanta e-postleverantörerna.
 2. Kopiera avsändaradressen som visas i leveransens From-fält och klistra in den i e-postleverantörens kontoinställningar.

Mer information finns i dokumentationen för Gmail -utvecklare.

Om du vill testa att skicka ett AMP-e-postmeddelande till en Mail.ru-adress följer du stegen i dokumentationen för Mail.ru-utvecklaren (Om du är användare).

Leverera AMP-mejl genom att registrera hos en e-postleverantör delivering-amp-emails-by-registering

Du kan experimentera med att leverera dynamiska e-postmeddelanden genom att registrera dig hos de e-postleverantörer som stöds så att din avsändardomän läggs till i tillåtelselista.

NOTE
Endast Gmail och Mail.ru har stöd för AMP-formatet.

När du testat med några adresser kan du skicka AMP-e-post till vilken Gmail-adress som helst. För att göra detta måste du registrera dig hos Google och vänta på deras svar. Följ stegen som beskrivs i dokumentationen för Gmail-utvecklaren. När registreringen är klar blir du en auktoriserad avsändare.

Om du vill skicka AMP-e-post till Mail.ru-adresser följer du de krav och steg som anges i dokumentationen för Mail.ru-utvecklare (Om du är en e-postavsändare ).

Skicka ett AMP-e-postmeddelande sending-amp-email

När ditt AMP-innehåll och din reservalternativ är klara, och när du har definierat ett kompatibelt mål, kan du skicka e-postmeddelandet som vanligt.

För närvarande stöder endast Gmail och Mail.ru AMP-formatet under vissa villkor. Du kan ange adresser från andra e-postleverantörer som mål, men de får HTML eller oformaterad text i din e-postadress.

IMPORTANT
Om e-postmeddelandet inte innehåller någon HTML- eller oformaterad textversion förutom AMP-innehållet, kan det inte skickas.

För de matchande mottagarna visas AMP-versionen av e-postmeddelandet i deras postlåda.

Om du till exempel har tagit med en produktlista i e-postmeddelandet justeras priserna automatiskt varje gång mottagarna öppnar e-postmeddelandet igen i sin postlåda när de redigerar priserna i ett tredjepartssystem.

NOTE
Du kan skapa en regel för e-postbearbetning för att förhindra att vissa domäner tar emot AMP-e-postmeddelanden. Se Hantera e-postformat.
Som standard är alternativet AMP inclusion inställt på No.

Självstudievideo amp-email-video

I videon nedan förklaras hur du aktiverar och använder AMP i Adobe Campaign

Ytterligare utbildningsvideor för Campaign är tillgängliga här.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1