[Endast lokal/hybrid]{class="badge yellow" title="Gäller endast lokala och hybrida driftsättningar"}

Installera inbyggda paket med Campaign Classic installing-campaign-standard-packages

Om inbyggda paket campaign-standard-packages

Inbyggda paket innehåller en uppsättning funktioner som kan installeras efter dina behov och beroende på ditt kontrakt. En fullständig lista över inbyggda Campaign-paket finns nedan.

CAUTION
Du får endast installera paket som motsvarar alternativen i licensavtalet.
Installationen av ett nytt paket kan påverka hela plattformen: det måste testas och valideras innan den slutgiltiga distributionen.
När ett paket har installerats kan du inte avinstallera det.
Kontakta Adobe för att driftsätta ett nytt inbyggt paket.

Installera ett inbyggt paket:

 1. Öppna guiden för paketimport från Tools > Advanced > Import package i Adobe Campaign klientkonsol.

 2. Välj Install a standard package.

 3. Markera de paket som du vill installera i paketlistan.

  note note
  NOTE
  När ett paket är nedtonat innebär det att det redan är installerat eller att det inte är kompatibelt med din instans. Kompatibiliteten beskrivs i tabellen nedan.

  1. Klicka **Next** sedan **Start** för att starta paketinstallationen.

  När paketen har installerats visas förloppsindikatorn 100 % och följande meddelande visas i installationsloggarna: Installation of packages successful.

 4. Close installationsfönstret.

Paketen är nu installerade.

Lista över färdiga paket list-of-standard-packages

I följande tabell visas alla inbyggda Campaign-paket.

Paket
Beskrivning
Instanstyp
Leverans
Övervakar leveranser och eventuella problem som uppstår när meddelanden skickas. Läs mer
Alla
Marknadskampanjer (Campaign)
Definierar, optimerar, kör och analyserar kommunikation och marknadsföringskampanjer. Läs mer
Marknadsföring
Marknadsföringsresurser
Kontrollerar marknadsföringsåtgärder i ett samverkansbaserat läge genom att tillhandahålla hantering och spårning av uppgifter, budget och marknadsföringsresurser. Läs mer
Marknadsföring
Erbjudandemotor (interaktion)
Svarar i realtid under en interaktion med en viss kontakt (en kund eller ett visst mål) genom att göra dem till ett eller flera anpassade erbjudanden. Valfritt. Läs mer
Alla
Kontroll över erbjudandemotorn med körningsinstansen. Valfritt.
Paket som ska installeras på kontrollinstansen för erbjudandemotorn (interaktion). Läs mer
Marknadsföring
Erbjud motor för körningsinstanser. Valfritt.
Paket som ska installeras på körningsinstanser för erbjudandemotorn (interaktion). Läs mer
Mid, körning
Sociala nätverk (social marknadsföring)
Synkroniserar Adobe Campaign med X (tidigare Twitter) och Facebook. Läs mer
Alla
Kontroll av transaktionsmeddelanden (Message Center - Control)
Hanterar utlösarmeddelanden som genereras från händelser som utlöses från informationssystem. Valfritt. Läs mer
Marknadsföring
Körning av transaktionsmeddelande (Message Center - Execution)
Säkerställer högre tillgänglighet och bättre lasthantering. Valfritt. Läs mer
Körning
LINE-kanal
Skickar leveranser via LINE-kanalen med Adobe Campaign. Valfritt. Transaktionsmeddelanden (Message Center-paket) är obligatoriskt. Läs mer
Alla
Direktreklam, kanal
Skickar leveranser via direktreklamkanalen med Adobe Campaign. Valfritt. Läs mer
Alla
Mobilkanal (SMS)
Skickar leveranser via Mobile/SMS-kanalen med Adobe Campaign. Valfritt. Läs mer
Alla
Telefonkanal
Skickar leveranser via telefonkanalen med Adobe Campaign. Används för callcenter. Valfritt. Läs mer
Alla
Mobilappskanal
Använder Adobe Campaign-plattformen för att skicka personaliserade meddelanden till iOS- och Android-terminaler via appar. Valfritt. Läs mer
Alla
Content Manager
Skapar återkommande nyhetsbrev eller webbplatser och validerar och publicerar sedan dina meddelanden. Läs mer
Onlineundersökningar (Survey Manager)
Skapar och hanterar onlineformulär för att lägga till eller ändra profilinformation, för att prenumerera, för att avbeställa eller för att fylla i ett tävlingsformulär. Valfritt. Läs mer
Marknadsföring
Marknadsföringsanalys
Gör att du kan analysera och mäta data, beräkna statistik, förenkla och optimera framtagning och beräkning av rapporter. Du kan också skapa rapporter och skapa målpopulationer. Valfritt. Läs mer
Marknadsföring
Svarshanteraren
Mäter framgången och lönsamheten för marknadsföringskampanjer eller erbjuder förslag för alla kommunikationskanaler. Valfritt. Läs mer
Marknadsföring
Åtkomst till externa data (federerad dataåtkomst)
Tillhandahåller alternativet FDA (Federated Data Access) för att bearbeta information som lagras i en eller flera externa databaser så att du kan komma åt externa data utan att ändra datastrukturen i Adobe Campaign. Valfritt. Läs mer
Alla
Kampanjoptimering
Kontrollerar, filtrerar och övervakar sändningen av leveranser så att de skickade meddelandena bäst uppfyller kundernas behov och förväntningar, i enlighet med företagets kommunikationspolicy. Valfritt. Läs mer
Marknadsföring
Leveransövervakning (e-postleverans)
Mäter framgången för era kampanjer och når mottagarnas inkorg utan studsar eller markeras som skräppost. Valfritt. Läs mer
Alla
Kuponghantering
Skapar en uppsättning kuponger att lägga till i kommande marknadsföringserbjudanden. Valfritt. Läs mer
Marknadsföring
Inkorgsåtergivning (IR)
Gör att du kan förhandsgranska meddelandet som skickas i olika sammanhang där det kan tas emot och kontrollera kompatibiliteten i de flesta datorer och program. Valfritt. Läs mer
Marknadsföring
Central/lokal marknadsföring (distribuerad marknadsföring)
Implementerar samverkanskampanjer mellan centrala enheter (huvudkontor, marknadsavdelningar osv.) och lokala enheter (säljställen, regionala organ osv.). Valfritt. Läs mer
Marknadsföring
CRM-kopplingar
Tillhandahåller olika CRM-anslutningar för att länka din Adobe Campaign-plattform till dina tredjepartssystem. Läs mer
Marknadsföring
Web Analytics-anslutningar
Gör att Adobe Campaign och Adobe Analytics kan interagera via Web Analytics-anslutningspaketet. Inte kompatibelt med Transactional Messaging (Message Center-paket). Läs mer
Marknadsföring
AEM
Gör att du kan hantera innehållet i e-postleveranserna och formulären direkt i Adobe Experience Manager för att dra nytta av AEM funktioner för innehållsredigering och Adobe Campaign leveranskapacitet. Läs mer
Marknadsföring
Integrering av Adobe Experience Cloud delade målgrupper
Gör att ni kan utbyta och dela målgrupper/segment med Adobe Experience Cloud lösningar och bastjänster. Kräver IMS. Läs mer
Marknadsföring
Integrering med Adobe Experience Cloud
Används för att importera och exportera målgrupper/segment från olika Adobe Experience Cloud-lösningar till Adobe Campaign. Valfritt. Läs mer
Marknadsföring
Skyddsförordningen för personuppgifter
Innehåller ytterligare funktionalitet som hjälper dig att följa sekretesskraven i Campaign Classic. Läs mer
Alla
Överföring till medelkälla
Detaljerar installation och konfiguration av en server med mellanlagring samt distributionen av en instans som gör det möjligt för tredje part att skicka meddelanden i mellankälläge. Valfritt. Läs mer
Marknadsföring
Plattform för mellanleverantörer
Denna konfiguration är en optimal mellanlösning mellan en värdkonfiguration (ASP) och internalisering. Utomvända körningskomponenter utförs på en"server med mellanleverantörer" på Adobe Campaign. Valfritt. Läs mer
Mid-sourcing
Stöd för AMP
Gör att du kan använda den nya interaktiva AMP för e-postformat och skicka dynamiska e-postmeddelanden. Valfritt. Läs mer
Alla
ACS Connector (utgått)
Bridges Adobe Campaign v7 and Adobe Campaign Standard. Det är en integrerad funktion i Campaign v7 som automatiskt återger data till Campaign Standarden och kombinerar det bästa av båda programmen. Valfritt.
Marknadsföring

Paket för meddelandecenter message-center-package

Du måste installera leveranskanaler (e-post, mobilkanal, mobilappskanal, LINE osv.) innan du installerar Transactional Messaging (Message Center-paket). Om du har startat ett meddelandecenterprojekt som bara är till för e-post och behöver lägga till en ny kanal i efterhand måste du följa dessa steg:

 1. Installera den nya kanalen, till exempel Mobilkanal, med hjälp av guiden för paketimport ( Tools > Advanced > Import package > Adobe Campaign package).

 2. Importera filen ( Tools > Advanced > Import package > File) och välj:

  code language-none
  \datakit\nms\[Your language]\package\messageCenter.xml
  
 3. I XML data content to import behåller du bara leveransmallen för Message Center som motsvarar den relaterade kanalen. Om du till exempel har lagt till Mobilkanal, behåller bara enheter element som motsvarar Mobile transactional message (smsTriggerMessage). Om du har lagt till Mobilappskanal, behåller bara iOS transaktionsmeddelande mallar (iosTriggerMessage) och Transaktionsmeddelande för Android (androidTriggerMessage).

LINE kanalinställning line-package

Så här ställer du in LINE måste du först installera LINE paket.

När det gäller en mellankällskonfiguration måste du:

 • Installera LINE paket på både Marketing och MID-instansen

 • Konfigurera LINE externt konto på mkt-instansen så att det pekar på mittinstansen genom att ändra leveransläget. Läs mer

 • Konfigurera LINE autentiseringsuppgifter i det externa kontot på MID-instansen.

CAUTION
Leveransmallar för Message Center för LINE kanalen är inte tillgänglig om Message Center-paketen har installerats tidigare LINE.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1