[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Inkorgsåtergivning inbox-rendering

Om inkorgsåtergivning about-inbox-rendering

Innan du klickar på knappen Skicka måste du se till att ditt meddelande visas för mottagarna på ett optimalt sätt på en mängd olika webbklienter, e-postmeddelanden och enheter.

Adobe Campaign utnyttjar den webbaserade e-posttestningslösningen Litmus för att hämta återgivningarna och göra dem tillgängliga i en dedikerad rapport. På så sätt kan du förhandsgranska det skickade meddelandet i olika sammanhang som det kan tas emot i och kontrollera kompatibiliteten i de flesta datorer och program.

CAUTION
Inkorgsåtergivning är inte kompatibelt med återkommande leveranser.

Litmus är en funktionell e-postvalidering och förhandsgranskning av program. Med den kan e-postskapare förhandsgranska sitt meddelandeinnehåll i över 70 e-postrenderare, till exempel Gmail-inkorgen eller Apple Mail-klienten.

De mobil-, meddelande- och webbpostklienter som är tillgängliga för Inkorgsåtergivning i Adobe Campaign finns listade på Litmus-webbplatsen (klicka på Visa alla e-postklienter).

NOTE
Återgivning av inkorgen behövs inte för att testa personalisering i leveranser. Personalization kan kontrolleras med Adobe Campaign-verktyg som Preview och korrektur.

Aktivera inkorgsåtergivning  activating-inbox-rendering

[Lokal och hybrid]{class="badge yellow" title="Gäller endast lokala och hybrida driftsättningar"}

För värdbaserade klienter och hybridklienter konfigureras Inkorgsåtergivning på din instans av Adobe tekniska support och konsulter. Kontakta din kontoansvarige på Adobe om du vill ha mer information.

För lokala installationer följer du stegen nedan för att konfigurera inkorgsåtergivning.

 1. Installera paketet Inbox rendering (IR) via menyn Tools > Advanced > Import package. Mer information finns i Installera Campaign Classicens standardpaket.

 2. Konfigurera ett externt konto för HTTP-typen via noden Administration > Platform > External Accounts . Mer information finns i Skapa ett externt konto.

 3. Ange externa kontoparametrar enligt följande:

  • Label: Information om leveransserver
  • Internal name: deliverabilityInstance
  • Type: HTTP
  • Server: https://deliverability-app.neolane.net/deliverability
  • Encryption: Ingen
  • Markera alternativet Enabled.

 4. Gå till noden Administration > Platform > Options. Sök efter alternativet DmRendering_cuid och kontakta support för att få den identifierare för leveransrapporter som behöver kopieras till fältet Value (text).

 5. Redigera filen serverConf.xml om du vill tillåta ett anrop till Litmus-servern. Lägg till följande rad i avsnittet <urlPermission>:

  code language-none
  <url dnsSuffix="deliverability-app.neolane.net" urlRegEx="https://.*"/>
  
 6. Läs in konfigurationen igen med följande kommando:

  code language-none
  nlserver config -reload
  
NOTE
Du kan behöva logga ut från konsolen och logga in igen för att kunna använda Inkorgsåtergivning.

Om Litmus-tokens about-litmus-tokens

Eftersom Litmus är en tredjepartstjänst fungerar den på en kreditmodell per användning. Varje gång en användare anropar Litmus-funktionen dras krediten av.

I Adobe Campaign motsvarar krediten antalet tillgängliga återgivningar (kallas tokens).

NOTE
Antalet tillgängliga Litmus-tokens beror på vilken Campaign-licens du har köpt. Kontrollera licensavtalet.

Varje gång du använder funktionen Inbox rendering i en leverans minskar varje återgivning dina tillgängliga token med ett.

IMPORTANT
Tokens-konto för varje enskild återgivning och inte för hela inkorgsåtergivningsrapporten, vilket innebär att:
 • Varje gång rapporten för inkorgsåtergivning skapas dras en token per meddelandeklient av: en token för Outlook 2000-återgivning, en för Outlook 2010-återgivning, en för Apple Mail 9-återgivning och så vidare.
 • Om du genererar återgivningen av Inkorgen igen för samma leverans minskas antalet tillgängliga tokens igen med antalet genererade återgivningar.

Antalet återstående tillgängliga token visas i General summary i Inkorgsåtergivningsrapporten.

Återgivningsfunktionen i Inkorgen används vanligtvis för att testa ramverket HTML i ett nyligen utformat e-postmeddelande. Varje återgivning kräver ungefär 70 token (beroende på hur många miljöer som testas i allmänhet). I vissa fall kan du dock behöva flera rapporter om inkorgsåtergivning för att kunna testa leveransen. Det kan därför ta fler tokens att slutföra flera kontroller.

Få åtkomst till rapporten för inkorgsåtergivning accessing-the-inbox-rendering-report

När du har skapat e-postleveransen och definierat innehållet samt målpopulationen följer du stegen nedan.

Mer information om hur du skapar, utformar och anger mål för en leverans finns i det här avsnittet.

 1. Klicka på knappen Inbox rendering överst i leveransfältet.

 2. Välj Analyze för att starta hämtningsprocessen.

  Ett bevis skickas. Miniatyrbilderna för återgivning finns tillgängliga i det korrekturet några minuter efter att du skickat e-postmeddelandena. Mer information om hur du skickar korrektur finns i det här avsnittet.

 3. När du har skickat korrekturet visas det i leveranslistan. Dubbelklicka på den.

 4. Gå till fliken Inkorgsåtergivning för korrekturet.

  Återgivningsrapporten för inkorgen visas.

Återgivningsrapport för inkorgen inbox-rendering-report

I den här rapporten visas inkorgsåtergivningarna så som de visas för mottagaren. Återgivningarna kan variera beroende på hur mottagaren öppnar e-postleveransen: i en webbläsare, på en mobilenhet eller via ett e-postprogram.

General summary visar antalet mottagna, oönskade (skräppost), inte mottagna eller väntande mottagningar som en lista och via en grafisk färgkodad representation.

Håll pekaren över diagrammet om du vill visa information om varje färg.

Rapportens innehåll är uppdelat i tre delar: Mobile, Messaging clients och Webmails. Bläddra nedåt i rapporten för att visa alla återgivningar grupperade i dessa tre kategorier.

Klicka på motsvarande kort om du vill ha information om respektive rapport. Återgivningen visas för den valda mottagningsmetoden.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1