[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Om e-postkanalen about-email-channel

Med Adobe Campaign kan ni massleverera personaliserade elektroniska meddelanden till en målgrupp.

Innan du börjar skicka e-post:

De viktigaste stegen för att skicka e-post är följande:

Avsnitten nedan innehåller information som är specifik för e-postkanalen. Global information om hur du skapar en leverans finns i det här avsnittet.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1