[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Skapa en e-postleverans creating-an-email-delivery

Följ stegen nedan för att skapa en ny e-postleverans:

NOTE
Globala koncept för leveransskapande presenteras i det här avsnittet.
  1. Skapa en ny leverans, till exempel från kontrollpanelen Leverans.

  2. Välj leveransmall E-postleverans (e-post) eller en e-postleveransmall som du har skapat. Mer information om leveransmallar finns i det här avsnittet.

  3. Identifiera leveransen med en etikett, kod och beskrivning. Mer information om detta finns i det här avsnittet.

  4. Klicka Fortsätt för att bekräfta den här informationen och visa meddelandekonfigurationsfönstret.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1