[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Viktiga steg för att skicka e-post key-steps-to-send-an-email

När e-postmeddelandet har skapats och konfigurerats kan du skicka det till huvudmålet. I det här avsnittet beskrivs de viktigaste stegen för att kontrollera och bekräfta leveransen av ett e-postmeddelande.

  1. Kontrollera att du har konfigurerat alla inställningar som är specifika för e-postleverans. Mer information finns i E-postparametrar.

  2. När e-postmeddelandet är klart, innan det skickas till huvudmålet, bör du upptäcka eventuella fel genom att skicka korrektur. Mer information finns i Skicka ett korrektur.

  3. När du är klar måste du validera e-postmeddelandet genom att starta analysen. Om du vill göra det klickar du på Send, väljer en åtgärd och klickar på Analyze. Mer information finns i Starta analysen.

  4. När analysen är klar klickar du på Confirm delivery för att starta leveransen av meddelanden till målmottagarna. Mer information finns i Bekräfta leverans.

NOTE
Hela processen för att validera en leverans beskrivs i det här avsnittet. De fullständiga detaljerade stegen för att konfigurera och skicka en leverans visas i det här avsnittet.

I följande avsnitt beskrivs inställningar och konfigurationer som är specifika för att leverera e-postmeddelanden:

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1