[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Kom igång med SMS-kanal sms-channel

Använd Adobe Campaign för att skicka personaliserade SMS-meddelanden.

Innan du börjar skicka SMS:

  • Kontrollera att mottagarprofilerna innehåller minst en mobiltelefon i profilen.
  • Läs mer om Adobe Campaign Bästa praxis för leverans.

De viktigaste stegen för att skicka ett SMS är följande:

Dessutom måste du känna till SMS-protokoll och inställningar. Gå igenom anslutningskonfigurationen mellan Adobe Campaign och en SMPP-leverantör i det här dokumentet

Global information om hur du skapar en leverans finns i det här avsnittet.

NOTE
Med Adobe Campaign kan du även skicka meddelanden på mobilterminaler via dess Adobe Campaign Mobile App Channel (NMAC)-alternativ.
Mer information finns i avsnittet Kom igång med mobilappskanalen.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1