Installera och uppdatera Campaign-klientkonsolen installing-the-client-console

Campaign Client Console är en avancerad klient som gör att du kan ansluta till dina Campaign-programservrar.

Innan du börjar installera klientkonsolen måste du:

 • Kontrollera system- och verktygskompatibiliteten med Adobe Campaign i Kompatibilitetsmatris
 • Hämta webbadressen till Campaign-servern
 • Hämta inloggningsuppgifter
 • Ha Microsoft Edge Webview2 installerat på datorn (från version 7.3 av Campaign Classic). Läs mer

Processen att installera eller uppdatera klientkonsolen skiljer sig åt beroende på hur du implementerar Adobe Campaign Classic.
Läs informationen nedan för att ta reda på vad som krävs för implementeringen.

Upptäck hur du installerar och konfigurerar Adobe Campaign Client i video

CAUTION
 • Kampanjklientkonsolen och Campaign-programservern måste köras på samma produktversion. Adobe rekommenderar också starkt att du använder samma produktbygge. Lär dig hur du kontrollerar dina Campaign Client- och Server-versioner i det här avsnittet.

 • Åtkomsten till installationsmappen där konsolen är installerad bör begränsas till endast den avsedda användaren, vilket säkerställer att skrivbehörigheterna begränsas i enlighet med detta.

Installation av Microsoft Edge Webview2 webview

Från och med version 7.3 av Campaign Classic krävs installation av Microsoft Edge Webview 2 för alla konsolinstallationer.

Webbvyn installeras som standard som en del av Windows 11. Om Campaign Classic Console Installer inte redan finns på datorn uppmanas du att hämta det från Microsoft Developer website. Observera att nedladdningslänken inte fungerar i webbläsaren Internet Explorer 11 eftersom Microsoft inte längre stöder det. Kontrollera att du använder en annan webbläsare för att komma åt länken.

Implementeringar via Adobe Hosted hosted-customers

Som värdkund har du två alternativ för att installera eller uppdatera klientkonsolerna:

 1. Adobe kan driftsätta direkt. När konsolen har uppdaterats uppmanas användarna att hämta den senaste klientkonsolversionen i ett popup-fönster.

 2. Du kan hämta till klientkonsolen från Programvarudistribution

  Användarna måste ha administratörsåtkomst för att kunna slutföra uppdateringen. Om användarna inte har administratörsbehörighet måste systemadministratören distribuera till alla klientkonsoler

Hybrid- och lokala implementeringar hybrid-onprem-customers

För att Adobe Campaign-användare ska kunna logga in på den instans som du har skapat och konfigurerat måste de använda klientkonsolen.

Göra konsolen tillgänglig för användare make-console-available

När datorn som används för att starta en Adobe Campaign-programserver (nlserver web) tar emot användaranslutningar från klientkonsolen kan du konfigurera den så att installationsprogrammet för Adobe Campaign RIA-klienten blir tillgängligt via ett HTML-gränssnitt. När det finns en ny version av klientkonsolen får användarna en inbjudan om att ladda ned den när de startar klientkonsolen.

För att göra detta måste du:

 1. Välj det paket som innehåller installationsprogrammet för konsolen.

  Den här filen kallas setup-client-7.X.XXXX.exe, där X är underversionen av Adobe Campaign och XXXX är build-numret.

 2. Kopiera och klistra in det här paketet i Adobe Campaign installationsmapp (på marknadsföringsservern för hybridinstallationer), under /datakit/nl/eng/jsp.

 3. Starta Adobe Campaign-servern.

Fråga inte längre det här frågealternativet

Adobe rekommenderar att du låter alternativet vara kvar No longer ask this question avmarkerat för att se till att alla användare får en varning när en ny version av konsolen är tillgänglig. Om det här alternativet väljs informeras användaren inte om nya tillgängliga versioner.

If No longer ask this question har markerats kan du återställa den här uppmaningen. Det är bara systemadministratörer som kan redigera Windows-registret som kan göra följande ändringar:

 1. Öppna Registereditorn med regedit från Start > Run -menyn.

 2. Sök efter noden och expandera den.

  code language-none
  \HKEY_CURRENT_USER\Software\Neolane\NL_6\nlclient
  
 3. Ta bort confAdvisedUpgrade och stäng Registereditorn.

NOTE
Om du använder en uppdaterad konsol för en befintlig implementering får användarna automatiskt en uppmaning om att uppdatera sin klientkonsol. Om ni implementerar Campaign för första gången måste användarna hämta konsolen. Nedan finns mer information om båda alternativen

Uppdatera konsolen för befintlig implementering update-the-client-console

När konsolen är tillgänglig i Campaign-servermappen uppmanas användarna att hämta den senaste klientkonsolversionen i ett popup-fönster.

Användarna måste ha administratörsåtkomst för att kunna slutföra uppdateringen. Om användarna inte har administratörsbehörighet måste systemadministratören distribuera till alla klientkonsoler

Hämta konsolen för ny implementering download-the-client-console

Användare bör nu hämta och installera konsolen genom att följa stegen nedan:

 1. Öppna en webbläsare och hämta konsolen från följande adress:

  https://<your adobe campaign server>:<port number>/nl/jsp/logon.jsp.

 2. I identifieringsfönstret anger du din inloggning och ditt lösenord.

  Om det behövs använder du autentiseringsuppgifterna för det interna konto som definierats när instansen skapades.

 3. Klicka på Download på installationssidan.

 4. Hämta och spara klientinstallationsfilen.

 5. Kör den hämtade filen på en dator i Windows: Installationen startar. Standardinstallationssökvägen för klientkonsolen är $PROGRAMFILES$/Adobe/Adobe Campaign Classic vX-klient, där X är 6 eller 7 enligt din Adobe Campaign-version.

Skapa anslutningen - endast för första gången create-the-connection

När klientkonsolen har installerats följer du stegen nedan för att skapa anslutningen till programservern:

 1. Starta konsolen från Windows Start -menyn på Adobe Campaign programgrupp.

 2. Klicka på länken i det övre högra hörnet av inloggningsfälten för att komma åt fönstret för anslutningskonfiguration.

 3. Klicka Add > Connection och ange etiketten och URL:en för Adobe Campaign-programservern.

 4. Ange en anslutning till Adobe Campaign-programservern via en URL. Använd antingen en DNS eller ett alias för datorn eller din IP-adress.

  Du kan till exempel använda https://<machine>.<domain>.com skriv-URL.

 5. Om Adobe IMS är konfigurerat för din organisation markerar du alternativet Connect with an Adobe ID

 6. Klicka Ok för att spara inställningarna.

Du kan lägga till så många anslutningar som behövs för att ansluta till test-, scen- och produktionsmiljöer, till exempel.

NOTE
The Add knappen kan du skapa folders för att ordna alla dina kontakter. Bara dra och släpp varje anslutning till en mapp.

Logga in på Adobe Campaign

Så här loggar du in på en befintlig instans:

 1. Starta konsolen från Windows Start -menyn på Adobe Campaign programgrupp.

 2. Klicka på länken i det övre högra hörnet av inloggningsfälten för att komma åt fönstret för anslutningskonfiguration.

 3. Välj den Campaign-instans som du måste logga in på.

 4. Klicka Ok

 5. Ange dina inloggningsuppgifter och klicka på Log in

NOTE
För kampanjversioner med klassisk version 7.3 kan Adobe Campaign-klientkonsolen begära proxyautentiseringsuppgifter två gånger under proxyautentiseringen. Detta beror på att Microsoft Edge Webview2 inte sparar proxyautentiseringsuppgifter i cache-/lösenordsarkivet, till skillnad från Internet Explorer.

Relaterade ämnen

Självstudievideo

I den här videon visas hur du installerar och konfigurerar Adobe Campaign Client.

Det finns fler videor med Campaign Classic om hur man gör här.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1