Starta Adobe Campaign launching-adobe-campaign

Campaign Client-konsolen är en avancerad klient som gör att du kan ansluta till dina Campaign-programservrar. Lär dig hur du hämtar och konfigurerar klientkonsolen på den här sidan.

CAUTION
Kontrollera system- och verktygskompatibiliteten med Adobe Campaign Client Console i kompatibilitetsmatrisen

Starta Adobe Campaign starting-adobe-campaign

Du kan starta Adobe Campaign genom att välja Start / All Programs / Adobe Campaign v.X / Adobe Campaign client console.

I klientkonsolens anslutningsfönster kan du välja eller konfigurera befintliga databaser och ansluta till dem med ett användarnamn och lösenord:

Anslut till Adobe Campaign connecting-to-adobe-campaign

Du kan ansluta till Adobe Campaign med din Adobe ID. Mer information finns på den här sidan.

Du kan även ansluta med en dedikerad inloggning/ett dedikerat lösenord:

 1. Ange operatorkontots identifierare i fältet Login.

  Din identifierare anges av administratören för din Adobe Campaign-plattform.

 2. Ange ditt lösenord i fältet Password.

  Första gången du öppnar databasen är ditt lösenord det du får av administratören. När du är ansluten kan du ändra ditt lösenord via menyn Tools > Change password…. Information om operatorer och anslutningar finns i Åtkomsthantering.

 3. Bekräfta genom att klicka på LOG IN.

Du har nu åtkomst till Adobe Campaign-arbetsytan.

Vissa kortkommandon är tillgängliga på Sign in screen:

 • Alla objekt som kan användas kan markeras med tangenten Tabb (uppifrån och ned) eller tangenten Tabb + Skift (uppifrån och ned).
 • Du kan även starta anslutningen genom att trycka på tangenten Enter.
 • Du kan använda tangenten Escape för att återställa fälten Login och Password till de senast godkända anslutningsvärdena.

Konfigurera anslutningar setting-up-connections

Du kommer åt inställningarna för serveranslutningen via länken ovanför indatazonen.

Klicka på Add > Connection i fönstret Connections.

Du måste sedan definiera anslutningsinställningarna. Så här gör du:

 1. Ange ett Label som du vill tilldela ett namn till din databasanslutning.

 2. Lägg till adressen till programservern i fältet URL. Kontakta administratören om du inte känner till anslutnings-URL:en.

 3. Kontrollera Connect with an Adobe ID för att se om operatorerna kan ansluta till konsolen med hjälp av deras Adobe ID. Mer information finns på den här sidan.

 4. Klicka på OK för att validera.

Operatörer och behörigheter operators-and-permissions

Identifierare och lösenord för operatorer med åtkomst till programvaran och deras respektive behörigheter definieras av din Adobe Campaign-systemadministratör i noden Administration > Access management > Operators i Adobe Campaign-trädet.

Den här funktionen beskrivs i avsnittet Åtkomsthantering.

Koppla från Adobe Campaign disconnecting-from-adobe-campaign

Om du vill koppla från Adobe Campaign använder du den första ikonen i ikonfältet.

NOTE
Du kan också stänga programmet utan att logga ut först.

Skaffa en Adobe Campaign-version getting-your-campaign-version

På menyn Help > About… kan du komma åt följande information:

 • version-nummer för Campaign-klientkonsolen och programservern
 • build-nummer för Campaign-klientkonsolen och programservern
 • en länk till att kontakta Adobe kundtjänst
 • länkar till Adobe sekretesspolicy, användarvillkor och cookies

När du kontaktar kundtjänstteamet på Adobe måste du ange versionsnummer och build-nummer för Adobe Campaign klientkonsol och programserver.

Relaterade ämnen:

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1