Om Adobe ID about-adobe-id

Adobe Identity Management System (IMS) hjälper administratörer att skapa och hantera användarnas åtkomst till program och tjänster. Mer information om de olika typerna av Adobe-ID:n finns på den här sidan.

Kampanjanvändare kan ansluta till Adobe Campaign-konsolen med sin Adobe ID, i stället för den inbyggda autentiseringen av användare/lösenord. Implementeringen har följande fördelar:

  • Samma ID kan användas för alla Experience Cloud-lösningar.
  • Anslutningen behålls när du använder Adobe Campaign med olika integreringar.
  • Skyddar lösenordshanteringsprincip som inte är för inbyggd inloggning/lösenord.
  • Använda Federated ID-konton (extern ID-leverantör).
IMPORTANT
Observera att det inte är tillåtet att ansluta till användare/lösenord (dvs. inbyggd autentisering) i Campaign v8. Adobe rekommenderar att du utför den här migreringen från Campaign v7.3.5 för att smidigt kunna migrera till Campaign v8.
Lär dig hur du migrerar till Adobe IMS i det här avsnittet.

Fler resurser

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1