Adobe Campaign arbetsyta adobe-campaign-workspace

Utforska Adobe Campaign gränssnitt about-adobe-campaign-interface

När du är ansluten till databasen kommer du åt Adobe Campaign hemsida, som är en kontrollpanel: den består av länkar och genvägar som gör att du kan komma åt funktioner, beroende på installation och allmänna plattformskonfigurationer.

Från den centrala delen av startsidan kan du använda länkar för att få åtkomst till webbdokumentationsportalen för Campaign, forumet och supportwebbplatsen.

Upptäck arbetsytan Campaign i video

NOTE
Vilka Adobe Campaign-funktioner som är tillgängliga i din instans beror på vilka moduler och tillägg som är installerade. Vissa av dem kanske inte heller är tillgängliga, beroende på dina behörigheter och specifika konfigurationer.
Innan du installerar en modul eller ett tillägg måste du kontrollera licensavtalet eller kontakta din kontoansvarige på Adobe.

Konsol- och webbåtkomst console-and-web-access

Adobe Campaign-plattformen är tillgänglig via en konsol eller en webbläsare. Se kompatibla webbläsare i kompatibilitetsmatrisen.

Webbgränssnittet liknar konsolgränssnittet. Från en webbläsare kan du använda samma navigerings- och visningsfunktioner som i konsolen, men du kan bara utföra en reducerad uppsättning åtgärder på kampanjer. Du kan till exempel visa och avbryta kampanjer, men du kan inte ändra dem. För en viss operator visas en kampanj med följande alternativ i konsolen:

Operatören kan visa och avbryta en kampanj på kontrollpanelen för en kampanj, men även ändra den och lägga till leveranser, dokument och uppgifter i den.

När det gäller webbåtkomst kommer alternativen främst att göra det möjligt att se

Från en webbläsare kan samma operator bara visa och avbryta kampanjen.

Läs mer om med webbgränssnittet.

Språk languages

Språket väljs när du installerar din Adobe Campaign Classic-instans.

Du kan välja mellan fem olika språk:

 • Engelska (UK)
 • Engelska (USA)
 • Franska
 • Tyska
 • Japanska

Språket du valde för din Adobe Campaign Classic-instans kan påverka datum- och tidsformat. Mer information om detta hittar du i det här avsnittet.

Mer information om hur du skapar en instans finns på sidan.

CAUTION
Språket kan inte ändras efter att instansen har skapats.

Bläddra bland sidor browsing-pages

Plattformens olika funktioner är uppdelade i kärnfunktioner: använd länkarna som visas i det övre avsnittet av gränssnittet för att komma åt dem.

Listan över kärnfunktioner som du kan komma åt beror på vilka paket och tillägg du har installerat och på din åtkomstbehörighet.

Varje funktion innehåller en uppsättning funktioner som bygger på uppgiftsrelaterade behov och användningssammanhanget. Länken Profiles and targets ger dig till exempel till mottagarlistor, prenumerationstjänster, befintliga arbetsflöden för målinriktning och genvägar för att skapa dessa element.

Listorna är tillgängliga via länken Lists i den vänstra delen av gränssnittet i Profiles and Targets.

Använda tabbar using-tabs

 • När du klickar på en kärnfunktion eller en länk ersätter den relevanta sidan den aktuella sidan. Om du vill gå tillbaka till föregående sida klickar du på knappen Back i verktygsfältet. Klicka på knappen Home om du vill gå tillbaka till startsidan.

 • När det gäller en meny eller ett kortkommando för en visningsskärm (t.ex. ett webbprogram, program, leverans, rapport) visas den matchande sidan på en annan flik. På så sätt kan du bläddra mellan sidorna med hjälp av flikarna.

Skapa ett element creating-an-element

I varje kärnfunktionsavsnitt kan du bläddra bland de tillgängliga elementen. Använd kortkommandona i avsnittet Browsing för att göra detta. Med länken Other choices kan du komma åt alla andra sidor, oavsett miljö.

Du kan skapa ett nytt element (leverans, webbprogram, arbetsflöde osv.) med kortkommandona i avsnittet Create till vänster på skärmen. Använd knappen Create ovanför listan för att lägga till nya element i listan.

Använd till exempel knappen Create på leveranssidan för att skapa en ny leverans.

Format och enheter formats-and-units

Datum och tid date-and-time

Språket i din Adobe Campaign Classic-instans påverkar datum- och tidsformat.

Språk väljs vid installation av Campaign och kan inte ändras efteråt. Du kan välja: engelska (USA), engelska (EN), franska, tyska eller japanska. Mer information finns på den här sidan.

De största skillnaderna mellan amerikansk engelska och brittisk engelska är:

Format
Engelska (USA)
Engelska (EN)
Datum
Veckan börjar på söndag
Veckan börjar på måndag
Kort datum

%2M/%2D/%4Y

ex: 09/25/2018

%2D/%2M/%4Y

ex: 25/09/2018

Kort datum med tiden

%2M/%2D/%4Y %I:%2N:%2S %P

ex: 09/25/2018 10:47:25 PM

%2D/%2M/%4Y %2H:%2N:%2S

ex: 25/09/2018 22:47:25

Lägga till värden i en uppräkning add-values-in-an-enumeration

Med hjälp av inmatningsfälten i en nedrullningsbar lista kan du ange ett uppräkningsvärde som kan lagras och sedan visas som ett alternativ i listrutan. I fältet City på fliken General i en mottagarprofil kan du till exempel ange London. När du trycker på Retur för att bekräfta det här värdet tillfrågas du om du vill spara det här värdet för uppräkningen som är associerad med fältet.

Om du klickar på Yes är det här värdet tillgängligt i kombinationsrutan för det relevanta fältet (i det här fallet: London).

NOTE
Uppräkningar (kallas även"specificerade listor") hanteras av administratören via avsnittet Administration > Platform > Enumerations. Mer information finns i Hantera uppräkningar.

Standardenheter default-units

I fälten som uttrycker en varaktighet (t.ex. giltighetsperiod för resurserna för en leverans, sista datum för godkännande av en aktivitet, osv.) kan värdet uttryckas i följande enheter:

 • s i sekunder,
 • mn i minuter,
 • h i timmar,
 • d i dagar.

Självstudievideo video

I den här videon visas Campaign Classicens arbetsyta.

Ytterligare Campaign Classic om instruktionsvideor finns här.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1