Kompatibilitetsmatris compatibility-matrix

Den senaste versionen av Adobe Campaign Classic v7 är kompatibel med alla system och verktyg på den här sidan. När specifika versioner av dessa system och verktyg från tredje part når slutet av sin livscykel med sina respektive utgivare är Adobe Campaign inte längre kompatibelt med dessa versioner. De tas sedan bort från vår kompatibilitetsmatris i följande produktversion. Se till att du använder versioner av system som stöds i kompatibilitetsmatrisen för att undvika problem. Besök den här sidan för mer information om inaktuella objekt.

Om inget annat anges stöds alla mindre versioner.

CAUTION
Den här matrisen uppdateras regelbundet med nya system och verktyg som stöds och inaktuella som tas bort.

Operativsystem OperatingSystems

Om du är en lokal/hybrid-kund måste du installera Adobe Campaign i något av operativsystemen som listas nedan. Läs mer om installationsstegen för Campaign Classic v7 på den här sidan.

Operativsystem
Operativsystemversion
Lägsta Campaign-version
CentOs
7.x
Debian

11

10

v7.3
RHEL

9.x

8.x

7.x

v7.4
Windows Server

2022

2019

2016

v7.4

v7.2

IMPORTANT
Om du använder RHEL måste du kunna inaktivera SELinux eller låta dina utvecklare skriva anpassade SELinux-regler för att kontrollera att en aktiverad SELinux inte orsakar problem med åtgärder i Campaign.

Webbservrar WebServers

Som lokal kund/hybridkund måste du, beroende på ditt operativsystem, integrera Campaign i en av de webbservrar som anges nedan. Mer information om konfigurationssteg för webbservrar finns på den här sidan (för Windows) och den här sidan (för Linux).

Microsoft IIS
10.0 på Windows Server
Apache
2,4

Verktyg Tools

Som lokal kund/hybridkund måste du installera och konfigurera de verktyg som anges nedan. Läs mer.

Verktyg
Version
Lägsta Campaign-version

Java Development Kit (JDK)

Läs mer på den här sidan.

11

9

8

krävs från och med v7.4.1

tills v7.4.1

tills v7.4.1

Libre Office
7 (och föregående versioner om de är inbäddade i systemet)
SpamAssassin
3.4.x

Relation Database Management Systems (RDBMS) RDBMSservers

Om du är en lokal kund/hybridkund måste du installera och konfigurera en av de databaser som listas nedan. Läs mer.

Databassystem
Databasversion
Lägsta Campaign-version
Oracle

23c

19c

18c

12c

11g R2

v7.4
PostgreSQL

14.x

13.x

12.x

11.x

v7.3.2
Microsoft SQL Server

2022

2019

2017

2016

2014

v7.4
NOTE
  • RDBMS-drivrutinen måste matcha RDBMS-serverversionen.

  • Microsoft SQL Server stöds inte som primär databas när Campaign-servern körs i Linux. Läs mer.

  • Du kan också använda Amazon RDS för PostgreSQL med versionerna som anges ovan.

  • PostgreSQL är RDBMS för värd/hanterade molntjänstmiljöer.

CRM-kopplingar CRMconnectors

CRM (Customer Relationship Management)-system som är kompatibla med Adobe Campaign listas nedan. Läs mer om CRM-kopplingar i Campaign.

Kopplings-API för Salesforce
API-version 49
Microsoft Dynamics-koppling
Webb-API

Federerad dataåtkomst (FDA) FederatedDataAccessFDA

Externa databaser som är kompatibla med modulen för federerad dataåtkomst i Adobe Campaign, listas nedan. Kompatibiliteten beror på din värdmodell.

Miljöerna Managed Services (värd), Hybrid och Lokal kan ansluta Campaign till följande externa databassystem:

Databassystem
Databasversion
Lägsta Campaign-version
Amazon Redshift
v7.0 19.1.4
Google BigQuery
v7.2
PostgreSQL

14.x

13.x

12.x

11.x

v7.0 19.1.4
Snowflake
v7.2
Vertica Analytics
v7.0 19.1.4

Miljöerna Hybrid och Lokal kan dessutom ansluta Campaign till följande externa databassystem. Dessa system är inte kompatibla med Campaigns Managed Services-värdmiljöer.

Databassystem
Databasversion
Lägsta Campaign-version
Microsoft Azure Synapse Analytics
MySQL

8

5.7

v7.3
Netezza
v7.2
Oracle

23c

19c

18c

12c

11g

v7.4
SAP HANA
version 1 SPS 12
SQL Server

2022 (från och med Campaign v7.4)

2019

2017

2016

2014

2012 SP1 och SP2

Sybase

IQ 16

ASE 15.7

Teradata

17.x

16.x (senaste versionen)

Hadoop via HiveSQL

HortonWorks HDP 2.4.X, 2.5.x, 2.6.x

HDInsight 3.4 (HDP 2.4), 3.5 (HDP 2.5), 3.6 (HDP 2.6)

Cloudera CDH6.x

Klientkonsol ClientOS

Följande operativsystem och webbläsare krävs för att använda klientkonsolen i Campaign.

Operativsystem

System
OS-version
Lägsta Campaign-version
Microsoft Windows

11

10

v7.3
Microsoft Windows Server

2022

2019

2016

v7.4.1

v7.2.1

Microsoft WebView2-körtid webview

Den senaste versionen av Microsoft Edge WebView2 är obligatorisk för Campaign-klientkonsolen.

Ladda ned Microsoft Edge WebView2 från webbplatsen för Microsoft Developer.

Mobil-SDK MobileSDK

Du kan också använda Campaign för att skicka pushnotiser via mobil-SDK:et i Adobe Experience Platform genom att konfigurera Adobe Campaign-tillägget i användargränssnittet för datainsamling.

Campaign-SDK:et är inaktuellt från och med Campaign v7.4. För att säkerställa en smidig övergång för den befintlig implementeringen till AEP mobilt SDK kan du fortfarande använda det i operativsystemen som anges nedan.

Google Android

7–14

med mobil SDK version 1.1.1.

Android 13 och 14 stöds från och med Campaign v7.4.

Android 12 stöds från och med Campaign v7.3.

Apple iOS

iOS 9–17

med mobil SDK version 1.0.26.

Apple iOS 15 stöds från och med Campaign v7.3.

Apple iOS 16 och 17 stöds från och med Campaign v7.4.

Webbläsare Browsers

Följande webbläsare, i sin senaste versionen, är kompatibla med Campaign för Webbåtkomst.

  • Google Chrome
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
  • Safari
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1