Kom igång med åtkomst till federerade data about-federated-data-access

Adobe Campaign tillhandahåller Åtkomst till federerade data (FDA) om du vill bearbeta information som lagras i en eller flera externa databaser: du kan komma åt externa data utan att ändra strukturen för Adobe Campaign-data.

Förhandskrav operating-principle

Med FDA-alternativet kan du utöka din datamodell i en tredjepartsdatabas. Den identifierar automatiskt strukturen för måltabellerna och använder data från SQL-källorna.

För att kunna använda den här funktionen anges följande krav:

  • Konfiguration: listan med kompatibla externa databaser beror på din värdmodell.

  • Extern databasversion: du måste ha en extern databas som är kompatibel med Adobe Campaign FDA-modulen.

    Listan över databassystem och kompatibla versioner per värdmodell finns i Campaign Kompatibilitetsmatris.

  • Behörigheter: användarna måste också ha nödvändiga behörigheter i Adobe Campaign och i den externa databasen.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1