[v7]{class="badge informative" title="Gäller endast Campaign Classic v7"}

Använda avancerade parametrar using-advanced-parameters

I det här kapitlet beskrivs de olika möjliga avancerade parametrarna i Interaction.

IMPORTANT
Följande kapitel är avsett för tekniska administratörer.
  • Du kan använda ytterligare sammanhangsberoende data. Se Ytterligare data -avsnitt.
  • Du kan förbättra programkontexten för de föreslagna erbjudandena via en inkommande kanal. För att göra detta nms:interaktion interaktionsschemat måste utökas. Se Exempel på tillägg för hela proceduren.
  • Skapa en testmiljö beskrivs i Skapa en testmiljö -avsnitt.
  • Du kan ändra standardmotorbeteende med hjälp av krokar. Mer information finns i Hooks section
  • Slutligen finns mer information om hur du använder Interaktion med en distribuerad arkitektur i Distribuerade arkitekturer -avsnitt.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1