[Endast lokal/hybrid]{class="badge yellow" title="Gäller endast lokala och hybrida driftsättningar"}

Rekommendationer recommendations

Adobe Campaign är ett mycket transaktionssystem (OLTP-databas). Detta innebär att den underliggande databasen uppdateras ofta, vilket leder till försämrade prestanda över tiden. För att undvika den här typen av problem krävs regelbundet databasunderhåll.

IMPORTANT
En databas fungerar bara optimalt om den upprätthålls regelbundet. Det automatiska underhåll som erbjuds av vissa RDBMS är inte tillräckligt och ersätter inte djupgående underhåll, som för alla transaktionsdatabassystem.
Procedurer som beskrivs i detta dokument är rekommendationer. Underhållsplanerna är databasadministratörens ansvar och måste vara den första kontakten om du får problem.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1