uppräkningselement enumeration--element

Innehållsmodell content-model-5

uppräkning:==(help| värde)

Attribut attributes-5

 • @basetype (sträng)
 • @default (sträng)
 • @desc (sträng)
 • @label (sträng)
 • @name (sträng)
 • @template (sträng)

Överordnade parents-5

<srcschema>

Barn children-5

 • <help>
 • <value>

Beskrivning description-5

Med det här elementet kan vi definiera en värdeuppräkning. En uppräkning tillhör schemat som den är definierad i, men är tillgänglig via ett annat schema.

Användning och användningssammanhang use-and-context-of-use-4

Uppräkningar definieras i början av ett schema (innan huvudelementet definieras).

Attributbeskrivning attribute-description-5

 • basetype (sträng): typ av värden som lagras i uppräkningen.

  Lista över tillgängliga typer:

  • VALFRITT
  • bin
  • blob
  • boolesk
  • byte
  • CDATA
  • datetime
  • datetimetz
  • datetimenotz
  • datum
  • DOMDocument
  • DOMElement
  • double
  • enum
  • float
  • html
  • int64
  • link
  • long
  • PM
  • MNTOKEN
  • procent
  • primarykey
  • kort
  • string
  • tid
  • tidsintervall
  • uuid
 • default (string): Standardvärde. Standardvärdet kan också vara ett av de värden som definieras i uppräkningen.

 • desc (sträng): uppräkningsbeskrivning.

 • label (string): uppräkningsetikett.

 • name (string): uppräkningens interna namn.

 • template (string): det här attributet definierar en referens till ett <enumeration>-element som delas av flera scheman. Definitionen kopieras automatiskt till det aktuella schemat.

Exempel examples-4

Exempel på uppräkningsvärden vars värden lagras i databasen:

  <enumeration name="myEnum">
    <value name="One" value="1"/>
    <value name="Two" value="2"/>
  </enumeration>

  <element label="Sample" name="Sample">
    <attribute dbEnum="myEnum" length="100" name="Number" required="true" type="string"/>
  </element>

Definition av en uppräkning med ett standardvärde:

 <enumeration basetype="byte" default="email" name="canal">
  <value label="Email" name="email" value="0"/>
  <value label="Téléphone" name="phone" value="1"/>
  <value label="Call Center" name="callcenter" value="2"/>
 </enumeration>
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1