Versionsinformation för Experience Cloud - maj 2024

På den här sidan kan du hitta följande självhjälpsresurser för företagsprogrammen Experience Cloud och Adobe:

 • Versionsinformation och produktdokumentation
 • Support Knowledge Base-artiklar
 • Kommande event på Experience League
 • Senaste videokurser

Logga in på Experience League och anpassa sökupplevelsen i Adobe kostnadsfria bibliotek med dokumentation, kurser, händelser, communityforumoch support.

Om du vill få ett månatligt e-postmeddelande om uppdateringar av den här sidan prenumererar du på Produktuppdatering Adobe Priority.

Maj 2024

Senaste uppdatering: 16 maj 2024

Ikon Experience League händelser och uppdateringar events

Läs om spännande event på Experience League. Det är en fantastisk plats att lära sig, interagera och få svar från produktexperter på Adobe!

Händelser på Experience League

Uppdaterat 17 maj 2024

Information
 • REAL-TIME CUSTOMER DATA PLATFORM OCH MÅL | Webbinarium | Den perfekta blandningen: RTCDP, Target och Friends | Delta i en Senior Solutions Consultant, Josh Kimball, som berättar hur RTCDP samlar flerkanalsdata i kundprofiler och smidigt kopplar samman med Adobe Target för att aktivera en personaliserad strategi för dessa segment. | 23 maj klockan 13:00 ET | Registrera

 • WORKFRONT | Community-händelse | Adobe Workfront Industry Circle: Retail | Om du är Workfront-kund inom detaljhandeln och är intresserad av att lösa och dela utbildningsmaterial med andra administratörer kan du delta i en timmes öppen diskussion som leds av administratörer från DSW och Nordstrom. | 23 maj kl. 11.00 PT | Registrera

 • WORKFRONT | Kaffebrytning | Adobe Workfront Community Q&A Coffee Break: Adobe Business Platform Migration | Besök Workfront experter i communityn och ställ frågor om Adobe Business Platform, er organisations migrering till Adobe Admin Console med mera! | 29 maj kl. 8.00 PT | Registrera

 • WORKFRONT | Webbinarium | Vakna med Workfront: Optimera och underhåll din miljö | Delta i Adobe Business Advisors när de delar med sig av insikter om hur ni kan optimera er arbetsmiljö i Adobe Workfront med hjälp av sanerings- och utbildningsstrategier, implementeringsplaner och kontinuerliga förbättringar. | 6 juni kl. 13:00 ET | Registrera

 • WORKFRONT | Community-händelse | Connect: Admin Chat for Marketing & Creative | Är du systemadministratör för ett marknadsförings- eller kreativt team? Den här kunddrivna sessionen kommer att koppla dig till andra administratörer för att diskutera bästa praxis samt tips och tricks. | 7 juni kl. 9:00 PT | Registrera

Se mer kommande event eller bläddra inspelningar av händelser på Experience League.

Ikon Adobe Content Supply Chain content-supply-chain

Se Innehållsleveranskedja för de senaste självstudiekurserna om Experience League.

Ikon Certifiering certification

Se till att alla Adobe är certifierade. Besök Experience Cloud Certifiering webbplats på Experience League.

Information

The Experience Cloud-certifiering -sajten är er enda butik för alla Experience Cloud Certifieringsrelaterat innehåll och uppdateras regelbundet med:

 • Tillgängliga certifieringar
 • Certifieringsförnyelser för Adobe-program
 • Uppdateringar av certifieringsprogram

Och mycket mer! Gå till Adobe-certifiering på Experience League och börja din certifieringsresa idag!

Ikon Adobe System Status status

Läs om de senaste funktionerna och uppdateringarna i Adobe System Status.

Information

Adobe System Status innehåller detaljerad information, statusuppdateringar och e-postmeddelanden om produkter och tjänster från Adobe. Få meddelanden om driftavbrott, avbrott och underhållshändelser. Kolla in det på status.adobe.com.

Utgivningsdatum: 11 april 2024

Nyheter

 • Hjälpsida för prenumeration
 • Förbättrade meddelanden
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2
Funktion Beskrivning
Hjälpsida för prenumeration
 • En dedikerad hjälpsida som vägleder nya prenumeranter att skapa sin proaktiva meddelandeprofil och sina inställningar.
 • Adobe Status overview page > Help menu has a new menu item (How to subscribe) som pekar på den nya sidan.
 • Alla Adobe-ytor som refererar till Adobe Status prenumerationerna pekar nu på den nya hjälpsidan.
Förbättrade meddelanden
 • Förbättrade meddelanden om stängda CSO-adresser via e-post och Slack
Felkorrigeringar
 • Bättre miljöfilter på Adobe Connect, Adobe Marketo och Adobe Sign produktsidor.
 • Klicka på historikrutnätet för 40 dagar på respektive dag och med relevanta händelser för den dagen.
 • Förbättrat gränssnitt

Information om den senaste versionen finns i:

Ikon Experience Cloud - centralt gränssnitt och central administration ecloud

Läs mer om Experience Cloud centrala gränssnittskomponenter och administration. Hantera produkter och användare, konfigurera profilinställningar och -inställningar, söka efter Experience Cloud-objekt och hantera cookies.

Information

Inte uppdaterat.

Hjälp om komponenterna i det centrala gränssnittet i Experience Cloud finns i Experience Cloud Interface and Administration Guide (inkluderar Customer Attributes, Experience Cloud Assetsoch Audiences).

Ikon Experience Platform platform

Hitta den senaste versionsinformationen och den nya dokumentationen för Experience Platform och Mobile SDK. Visa nya självstudiekurser och kunskapsbasartiklar på Experience League.

Information

Nytt Experience Platform självstudiekurser och kurser tutorials-aep

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Adobe Experience Platform.

table 0-row-5 1-row-5 2-row-5 3-row-5 4-row-5 5-row-5 6-row-5 7-row-5 8-row-5 9-row-5 10-row-5 11-row-5 12-row-5 13-row-5 14-row-5 15-row-5 16-row-5 17-row-5 18-row-5 19-row-5 20-row-5 21-row-5 22-row-5 23-row-5 24-row-5 layout-auto
Publicerad Program Namn Typ Beskrivning
Maj 2024 Experience Platform, Audience Manager Konfigurera Audience Manager med Platform Web SDK Artikel Lär dig hur du konfigurerar Adobe Audience Manager med Adobe Experience Platform Web SDK och validerar implementeringen med hjälp av en cookie-destination.
Maj 2024 Experience Platform, Analytics Konfigurera Adobe Analytics med Adobe Experience Platform Web SDK Artikel Lär dig hur du konfigurerar Adobe Analytics med Adobe Experience Platform Web SDK, skapar taggregler för att skicka data till Adobe Analytics och validerar att Analytics samlar in data som förväntat.
Maj 2024 Experience Platform Appar som bygger på Experience Platform Video Läs mer om de program som byggts i Adobe Experience Platform: Customer Journey Analytics, Real-time Customer Data Platform, Journey Optimizeroch Mix Modeler.
Maj 2024 Experience Platform, Journey Optimizer Konfigurera Journey Optimizer webbkanal med Web SDK Artikel Lär dig implementera Adobe Journey Optimizer webbkanal med Adobe Experience Platform Web SDK.
Maj 2024 Experience Platform, Journey Optimizer Konfigurera beslutshantering med Platform Web SDK Artikel Lär dig implementera Adobe Journey Optimizersin beslutshanteringsfunktion med Platform Web SDK.
Maj 2024 Experience Platform Pseudonym profil och förfallodatum för upplevelsehändelser Video Lär dig hur du konfigurerar förfalloinställningar för pseudonyma profiler och händelser i Experience Platform och fördelarna.
Maj 2024 Datainsamling, Experience Platform Stapla taggregler Video Lär dig hur du staplar en taggegenskap. Regelstackning använder ordningsfunktionen i taggregelhändelser till sekvensregler så att du kan hantera skalbara taggimplementeringar.
Maj 2024 Experience Platform Konfigurera ett datastream Artikel Lär dig hur du konfigurerar ett datastream för Adobe Experience Platform Web SDK.
Maj 2024 Experience Platform Skapa ett XDM-schema för webbdata Artikel Lär dig hur du skapar ett XDM-schema för webbdata i Adobe Experience Platform Data Collection-gränssnittet.
Maj 2024 Experience Platform Konfigurera ett identitetsnamnutrymme Artikel Lär dig hur du konfigurerar identitetsnamnutrymmen som ska användas med Adobe Experience Platform Web SDK.
Maj 2024 Experience Platform Validera Web SDK-implementeringar med Experience Platform Debugger Video Lär dig validera Adobe Experience Platform Web SDK-implementeringen med Adobe Experience Platform Debugger.
Maj 2024 Experience Platform Validera Web SDK-implementeringar med Experience Platform Assurance Artikel Lär dig hur du validerar implementeringen av din Platform Web SDK med Adobe Experience Platform Assurance. Den här lektionen ingår i självstudiekursen Implementera Adobe Experience Cloud med Web SDK.
Maj 2024 Experience Platform Skapa taggregler Artikel Lär dig hur du skickar händelser till Adobe Experience Platform Edge Network med ditt XDM-objekt med hjälp av taggregler.
Maj 2024 Experience Platform Installera taggtillägget Adobe Experience Platform Web SDK Artikel Lär dig installera och konfigurera taggtillägget Adobe Experience Platform Web SDK.
Maj 2024 Experience Platform Strömma data till Experience Platform med Web SDK Artikel Lär dig hur du strömmar webbdata till Adobe Experience Platform med Platform Web SDK.
Maj 2024 Experience Platform Implementera Adobe Experience Cloud med Web SDK, genomgång Artikel Lär dig hur du implementerar Experience Cloud-program med Adobe Experience Platform Web SDK.
Maj 2024 Experience Platform Konfigurera händelsevidarebefordran med plattformsdata för Web SDK Video Lär dig hur du använder händelsevidarebefordran med Adobe Experience Platform Web SDK-data.
Maj 2024 Experience Platform Konfigurera samtycke med Platform Web SDK Artikel Lär dig hur du konfigurerar sekretessinställningarna för taggtillägget Adobe Experience Platform Web SDK.
Maj 2024 Experience Platform Konfigurera Adobe Target med Platform Web SDK Artikel Lär dig implementera Adobe Target med Adobe Experience Platform Web SDK. Lär dig hur du levererar upplevelser och hur du skickar ytterligare parametrar till Target.
Maj 2024 Experience Platform Skapa dataelement Artikel Lär dig hur du skapar dataelement i taggar för innehåll, handel och identitetsdata på Lumas demowebbplats.
Maj 2024 Experience Platform Skapa identiteter Artikel Lär dig hur du fångar identiteter med Adobe Experience Platform Web SDK. Hämta både oautentiserade och autentiserade identitetsdata på Lumas demowebbplats.
Maj 2024 Experience Platform Viktiga funktioner i Adobe Experience Platform Uppdaterad video Läs om nyckelfunktionerna i Experience Platform och hur de ger ert företag mervärde.
Maj 2024 Experience Platform Integrering mellan Adobe Experience Platform- och Adobe Experience Cloud-program Video Läs om hur Experience Platform kan integreras med Experience Cloud-program.
Maj 2024 Experience Platform Viktiga användningsområden för Adobe Experience Platform Video Få en översikt över de fem viktigaste användningsområdena för Experience Platform-Intelligent Reengagement, "Don't Lose" Campaigns, Customer Conversion Optimization, Contextual Recognition och One-Time Value to Lifetime Value.

Nytt Experience Platform supportdatabas kb-aep

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Experience Platform.

table 0-row-4 1-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
April 2024 AEP - Adobe Experience Platform Användningsfall Playbooks meny saknas Ny artikel Läs mer om lösningen för Playbooks menyn saknas i sandbox.

Ikon Real-Time Customer Data Platform rtcdp

Hitta de senaste självstudiekurserna för Real-Time Customer Data Platform på Experience League.

Information

Ikon Analytics analytics

Hitta den senaste versionsinformationen för Adobe Analytics och AppMeasurement. Se nya självstudiekurser och kurser på Experience League.

Information

Analytics Releasedatum: 15 maj 2024

AppMeasurement appm

Version: 2.26.0

Nytt Analytics självstudiekurser och kurser tutorials-analytics

Nya eller uppdaterade videor, självstudiekurser eller kurser som publicerats för Adobe Analytics.

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4 7-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Maj 2024 Olåsning av analytisk information: Utnyttja kraften i kommentarer Artikel Upptäck den avgörande rollen Anteckningar spelar i Adobe Analysis Workspace och få praktiska tips för att maximera användningen av dem. Öka er förståelse och era samarbeten till nya höjder och få djupare analytiska insikter längs vägen.
Maj 2024 Starta ditt första projekt i Analysis Workspace Video Lär dig hur du skapar nya Analysis Workspace-projekt, antingen från grunden eller med hjälp av mallar.
Maj 2024 Översikt över Cohort-tabeller i Analysis Workspace Uppdaterad video Läs mer om inställningen för rullande beräkning i kohorttabeller för analys av kohorter period-över-period. Förstå hur samma användare behålls (eller faller bort) över tid.
Maj 2024 Churn Analysis with Cohort tables Uppdaterad video Läs mer om Retention och Churn med Cohort tabeller. while Retention visar hur många användare som behålls över tiden, Churn anger hur många användare som har gått förlorade.
Maj 2024 Inställningar för kohortabell Uppdaterad video Lär dig mer om de inställningar som gör att du kan anpassa din vy av Retention eller Churn.
Maj 2024 Bygga upp en datamultur och skapa en bättre referens för lösningar Artikel Revolutionera datastrategin och ge teamet möjlighet att skapa ett enhetligt dokument för designreferens (SDR). Eliminera luckor i mätningen och främja en samverkansbaserad datakultur genom stegvisa metoder.
Maj 2024 Kohortanalys i Analysis Workspace Uppdaterad video Lär dig skapa en Cohort Analysis i Analysis Workspace.

New Adobe Analytics supportdatabas kb-analytics

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Analytics.

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
April 2024 The "visit_num", "visit_page_num" och andra parametrar visas som "0" in Data Feed columns Ny artikel Läs mer om när i Data Feed columns, vissa data, till exempel "visit_numoch "visit_page_num" visas som "0".
April 2024 Report Builder’s fortfarande läses in efter att du valt Fixed Dates Ny artikel Läs om hur Report Builder’s kan fortfarande läsas in efter att du har valt [Fixed Dates].

Ikon Customer Journey Analytics cja

Hitta den senaste versionsinformationen för Customer Journey Analytics. Se nya självstudiekurser och kurser på Experience League.

Information

Customer Journey Analytics Releasedatum: 15 maj 2024

Ikon Streaming Media Analytics sma

Hitta den senaste versionsinformationen för Streaming Media Analytics. Se nya självstudiekurser och kurser på Experience League.

accordion
Information

Ikon Adobe Experience Manager aem

Nya funktioner, korrigeringar och uppdateringar i Experience Manager. Adobe rekommenderar att kunder med lokal driftsättning driftsätter de senaste patcharna för att säkerställa högre stabilitet, säkerhet och prestanda.

Information

Experience Manager färdplaner och videoklipp

Adobe rekommenderar att du besöker följande resurser för att hålla dig uppdaterad om versionsinformation:

Experience Manager Sites som Cloud Service

Extension Manager inAEM Sites

Utforska nya Extension Manager in AEM Sites så att du kan anpassa AEM genom att konfigurera gränssnittstillägg.

Extension Manager in AEM Sites gör det möjligt för utvecklare och yrkesverksamma att få tillgång till, hantera och anpassa Gränssnittstillägg inbyggd med Adobe App Builder för att förbättra funktionaliteten hos AEM Sites.

Med Extension Manager kan du göra följande:

 • Aktivera eller inaktivera tillägg per instans.
 • Konfigurera tilläggsparametrar;
 • Förhandsgranska tillägg och generera en delbar förhandsgranskningslänk.
 • Upptäck funktioner för användargränssnittets utbyggbarhet via interaktiva demos.
 • Få tillgång till Adobe experimentella funktioner via förstahandstillägg.

Adobe söker aktivt efter feedback och nya användningsexempel för UI-tillägg. Om du vill ansluta skickar du ett mejl till uix@adobe.com.

Experience Manager Assets som Cloud Service

Administratörsvy förhandsversionsfunktioner

 • Förhandsgranska återgivningar för alla videotyper som stöds - Experience Manager Assets genererar nu förhandsgranskningsåtergivningar av alla videotyper som stöds som standard utan att en bearbetningsprofilskonfiguration krävs.

Resursvy

 • Smart Tagsblockeringslista - I Assets Essentials skapar du en blockeringslista som består av ord som du kanske inte vill lägga till som Smart Tags till resurser när de överförs till databasen. Med den här funktionen kan ni upprätthålla varumärkestrohet och minska arbetet med att moderera smarta taggar.

Experience Manager Forms som Cloud Service

Tidiga Adobe-program

 • Skicka ett anpassat formulär till Adobe Workfront Fusion Scenario - Forms as a Cloud Service har färdiga alternativ för smidig anslutning av adaptiva formulär till Adobe Workfront. Detta förenklar processen att skicka in ett adaptivt formulär till ett Adobe Workfront-scenario, vilket gör att du kan utlösa ett Workfront Fusion-scenario när ett adaptivt formulär skickas in.

 • Stöd för språk från höger till vänster - Adaptiv Forms som bygger på kärnkomponenter kan nu presenteras på höger-till-vänster-språk (RTL) som arabiska, persiska och urdu. Globalt talar över 2 miljarder människor RTL-språk. Genom att använda ett formulär på RTL-språk kan ni utöka räckvidden för era adaptiva formulär så att de kan anpassas till dessa olika målgrupper och väljas ut på RTL-marknader. I vissa regioner är det också ett juridiskt mandat att tillhandahålla blanketter på det lokala språket. Genom att ta hand om lokala språk kan ni inte bara öppna dörrar för en bredare publik utan också säkerställa att relevanta lagar och bestämmelser följs.

 • Protect dina dokument med DocAssurance API:er (del av kommunikations-API:er) - Med API:erna för DocAssurance kan du skydda känslig information genom att signera och kryptera dokumenten. Genom kryptering omvandlas innehållet i ett dokument till ett oläsligt format så att bara behöriga användare kan få åtkomst till det. Detta förstärkta skydd skyddar inte bara värdefulla data från obehöriga ögon, utan ger även sinnesro. Med signatur-API:erna kan din organisation skydda säkerheten och sekretessen för Adobe PDF-dokument som den distribuerar och tar emot. Den här tjänsten använder digitala signaturer och certifiering för att säkerställa att endast avsedda mottagare kan ändra dokument.

Du kan skriva till aem-forms-early-adopter-program@adobe.com från ditt officiella e-post-ID för att gå med i det tidiga adopterprogrammet och begära åtkomst till funktionen.

Experience Manager som Cloud Service Foundation

 • Dynatrace-kunder kan övervaka AEM - Läs om för att begära anslutning till din Dynatrace-miljö för övervakning av programprestanda. New Relic APM, som är tillgängligt för alla kunder, slutar samla in data om Dynatrace är aktiverat.

 • RDE-stöd för Front-End-kod med hjälp av webbplatsteman och webbplatsmallar - Rapid Development Environment (RDE) har nu stöd för slutkod för webbplatsteman och webbplatsmallar, för tidiga användare. Med de skrivna redigeringsfälten görs detta med hjälp av ett kommandoradsdirektiv i stället för ett rörledning för frontend. Skicka e-post till aemcs-rde-support@adobe.com om du vill prova det och ge feedback.

Cloud Manager

Nya funktioner

 • Molnhanteraren validerar nu förfallodatumen inte bara för huvudsidan certifikat, men även för mellanliggande certifikat.
 • CDN loggar returneras nu i ett komprimerat format.

Tidiga Adobe-program

Om du vill testa några av de kommande funktionerna kan du vara en del av programmet som används av Adobe tidigt.

 • Klientsidessamling med hjälp av Real User Monitoring (RUM) - Använd Real User Monitoring (RUM) Data Service för att aktivera klientsidessamling för AEM as a Cloud Service.

  Real User Monitoring (RUM) Data Service ger en mer exakt återgivning av användarinteraktioner och säkerställer ett tillförlitligt mått på webbplatsengagemanget. Det är en utmärkt möjlighet att få avancerade insikter om hur sidan fungerar. Detta är fördelaktigt för kunder som använder antingen CDN som hanteras av Adobe eller CDN som inte hanteras av Adobe. För kunder som använder ett icke-Adobe-hanterat CDN kan automatiserad trafikrapportering nu aktiveras för dem, vilket eliminerar behovet av att dela trafikrapporter med Adobe.

  Om du vill testa den här nya funktionen och dela med dig av dina synpunkter skickar du ett e-postmeddelande till aemcs-rum-adopter@adobe.com från den e-postadress som är kopplad till din Adobe ID. Inkludera domännamnet för produktions-, scen- och utvecklingsmiljöer i e-postmeddelandet. Tillgången till programmet för tidig användning av den här funktionen är begränsad.

 • Hämta din egen GitHub - Om du använder GitHub för att hantera dina databaser, du kan validera kod direkt i dina GitHub-databaser via Cloud Manager. Integreringen eliminerar behovet av att konsekvent synkronisera kod med Adobe-databasen och gör att du kan verifiera pull-begäranden innan du sammanfogar dem i huvudgrenarna.

  Om du vill testa den här nya funktionen och dela med dig av dina synpunkter skickar du ett e-postmeddelande till Grp-CloudManager_BYOG@adobe.com från den e-postadress som är kopplad till din Adobe ID.

 • Självbetjäning för återställning av innehåll - En ny självbetjäningsfunktion för innehållsåterställning erbjuder nu säkerhetskopiering för återställning i upp till sju dagar och är tillgänglig för tidiga användare i utvärderingssyfte som omfattar:

  • Säkerhetskopiering vid bestämda tidpunkter för de senaste 24 timmarna
  • Återställningar i upp till sju dagar

  Om du vill testa den här nya funktionen och dela med dig av dina synpunkter skickar du ett e-postmeddelande till aemcs-restorefrombackup-adopter@adobe.com via e-post som är kopplad till din Adobe ID.

  • Det tidiga adopterprogrammet är begränsat till utvecklingsmiljöer.
  • Tillgången till programmet för tidig användning av den här funktionen är begränsad.
  • Den här funktionen används för att återställa innehåll som har tagits bort av misstag och är inte avsedd för katastrofåterställning.
 • Kontrollpanelen för Experience Audit - Kontrollpanelen för Experience Audit i Cloud Manager innehåller en trendvy över dina sidresultatspoäng tillsammans med insikter och rekommendationer som hjälper dig att förbättra dem. Experience Audit ingår som ett steg i Cloud Managers produktionsflöde.

  Kontrollpanelen använder Google Lightroom, ett automatiserat verktyg med öppen källkod som förbättrar kvaliteten på dina webbprogram. Du kan köra det mot alla webbsidor, offentliga webbplatser eller autentiseringar. Den har granskningar av prestanda, tillgänglighet, progressiva webbprogram, SEO med mera.

  Är du intresserad av att testa den nya instrumentpanelen? Skicka ett e-postmeddelande till aem-lighthouse-pilot@adobe.com via e-post som är kopplad till din Adobe ID.

Felkorrigeringar

 • Ett fel korrigerades där konfigurationsförloppet skulle misslyckas vid byggsteget med ett oklart felmeddelande om platsen för konfigurationsfilerna inte var korrekt inställd. Felmeddelandet är nu klart och anger att användaren bör kontrollera att platsen för konfigurationsfilerna är korrekt.
 • När ett byggsteg avslutas med status FAILED på grund av BUILD_MAVEN_TRANSFER_ARTIFACT_ERROR, beskrivs det nu korrekt som ett fel på grund av sammanslagningskonflikter med målgrenen.

Workfront for Experience Manager förbättrad koppling

Releasedatum för den senaste versionen, 1.9.18, av Workfront för Experience Manager med utökad anslutning är 8 mars 2024.

Frigör högdagrar

I den senaste versionen av den förbättrade anslutningen för Workfront för Experience Manager finns följande felkorrigeringar:

 • Problem uppstår vid bearbetning av överföringar av flera resurser från Workfront.
 • Om du inte lägger till avslutande citattecken när du använder Workfront för att söka efter mappar i Experience Manager resulterar det i SERVER_ERROR.
note note
NOTE
AEM 6.4 upphör nu med utökat stöd. Mer information finns i Adobe. teknisk supportperiod. Sök versioner som stöds här.
note important
IMPORTANT
Adobe rekommenderar att du uppgradera till den senaste 1.9.18-versionen för Workfront för Experience Manager förbättrade kontakter.

Kända fel

 • När projektlänkade mappar konfigureras med AEM 6.4, Experience Manager sparar inte värden för undermappar och Skapa länkad mapp i projekt med portfölj fält. Värdet för undermappar fältuppdateringar till undefined. Värdet för Skapa länkad mapp i projekt med portfölj fältuppdateringar till Portfolio automatiskt när konfigurationen har sparats.
 • När du använder den klassiska Workfront-upplevelsen Skicka till som finns i Mer I den nedrullningsbara listan kan du inte välja måldestinationen i Experience Manager. The Skicka till fungerar korrekt med Dokumentåtgärder listruta. The Skicka till alternativet fungerar korrekt för Mer nedrullningsbar lista och Dokumentåtgärder nedrullningsbar lista som finns i nya Workfront.

Versionsinformation för Experience Manager

Alla Experience Manager versionsinformationen finns på följande sidor:

Nytt Experience Manager självstudiekurser och kurser tutorials-aem

Nya videor, självstudiekurser eller kurser som publicerats för Experience Manager.

table 0-row-5 1-row-5 2-row-5 3-row-5 4-row-5 5-row-5 6-row-5 7-row-5 8-row-5 9-row-5 10-row-5 11-row-5 12-row-5 13-row-5 14-row-5 15-row-5 16-row-5 layout-auto
Publicerad Program Namn Typ Beskrivning
Maj 2024 AEM Sites 5 säsongen 3 i molnet Videor Säsong tre hjälper dig att lära dig mer om AEM Edge Delivery Service genom djupgående intervjuer med experter som har arbetat med komplicerade projekt.
Maj 2024 AEM Sites Cloud 5 - Integrera AEM Assets dokumentredigering Video Upptäck hur man integrerar AEM Assets med dokumentframtagning för att leverera enastående upplevelser med Edge Delivery Services.
Maj 2024 AEM Sites Generera variationer - Fråga om mallar i Edge Delivery Services Video Lär dig hur du använder de generativa AI-promptmallarna i Edge Delivery Services för att skapa innehållsvarianter.
Maj 2024 AEM Sites Generera variationer - egna mallar för uppmaningar i Edge Delivery Services Video Lär dig hur du skapar anpassade promptmallar för att generera variationer i Edge Delivery Services för dokumentredigering.
Maj 2024 AEM Sites Generera variationer - spara egna promptmallar i Edge Delivery Services Video Lär dig hur du sparar de generativa anpassade AI-promptmallarna i Edge Delivery Services för att skapa innehållsvarianter.
Maj 2024 AEM Sites Konfigurera Sidekick för Generera variationer i Edge Delivery Services Video Lär dig hur du konfigurerar sidindelad redigering för att generera variationer vid framtagning av dokument för Edge Delivery Services.
Maj 2024 AEM Assets Exportera resurser Artikel Lär dig hur du exporterar resurser till din lokala dator med en anpassningsbar Node.js skript. Det här exportskriptet innehåller ett exempel på hur du programmässigt hämtar resurser från AEM med AEM Assets HTTP-API:er, som särskilt fokuserar på de ursprungliga återgivningarna för att säkerställa högsta kvalitet.
Maj 2024 AEM Forms Använda GuideBridge API för att POST formulärdata Artikel Använd Save and Resume för att spara ifyllnadsföringen av formuläret och återuppta det senare.
Maj 2024 AEM Sites Generativ AI i AEM Sites Video Utforska de nya generativa AI-funktionerna i AEM Sites dokumentutveckling.
Maj 2024 AEM Forms Fylla i ett PDF-formulär med ChatBot Video Lär dig hur du fyller i ett PDF-formulär med Chatbot.
Maj 2024 AEM Headless Skydda innehåll i AEM Headless Artikel Lär dig hur du skyddar innehåll i AEM Headless.
Maj 2024 AEM CS Avancerade nätverk Artikel Läs mer om AEM as a Cloud Service avancerade nätverksalternativ.
Maj 2024 AEM CS Flexibel portutgång Video Lär dig hur du konfigurerar och använder flexibel portutgångar för att stödja externa anslutningar från AEM as a Cloud Service till externa tjänster.
Maj 2024 AEM Assets AEM Assets och Adobe Express Video Upptäck hur du enkelt kan skapa och redigera innehåll i Adobe Experience Manager Assets med Adobe Express.
Maj 2024 AEM Assets Metadatadrivna behörigheter Artikel Lär dig att begränsa åtkomst baserat på metadataegenskaper för resurser i stället för mappstruktur.
Maj 2024 AEM CS Blockera DoS- och DDoS-attacker med trafikfilterregler Artikel Lär dig hur du blockerar denial of service-attacker (DoS) och DoS-attacker (Distributed Denial of Service) med hjälp av trafikfilterregler för hastighetsbegränsning och andra strategier på den AEM as a Cloud Service (AEMCS) hanterade CDN.

Nytt Experience Manager supportdatabas kb-aem

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Experience Manager.

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4 7-row-4 8-row-4 9-row-4 10-row-4 11-row-4 12-row-4 13-row-4 14-row-4 15-row-4 16-row-4 17-row-4 18-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
April 2024 Konvertera URLs till gemener och docx till HTML använda Apache skriv om regler Ny artikel Lär dig mer om konvertering URLs till gemener och docx tillägg till HTML med Apache skriv om regler i AEM Dispatcher.
April 2024 Förstå och lösa omedelbar förfallotid för bilder i webbläsarcachen med Dynamics Media Ny artikel Lär dig hur bilder på webbplatser ibland försvinner eller inte läses in trots att de är tillgängliga. I den här artikeln beskrivs varför detta händer och hur Content Delivery Networks (CDNs) och TTL (Time-To-Live) inställningar spelar en roll.
April 2024 AEM: Delvis sidinläsning med TooManyCallsException Ny artikel Lär dig hur du löser felet med TooManyCallsException, öka värdet för Antal anrop per begäran med en liten ökning (500) i Apache Sling Main Servlet paket.
April 2024 Bevilja åtkomst till Felix console för användare som inte är administratörer Ny artikel Se hur Apache Sling Web Console säkerhetsleverantör OSGI -komponenten underlättar autentisering för AEM -användare.
April 2024 Analyserar request.log fil för trafikmönster Ny artikel Lär dig hur du analyserar request.log genom att generera ett trafikdiagram och sedan generera korsreferenser till utdata från request.log och rlog.jar verktyg.
April 2024 Hitta konflikter när du får OakState0001 fel i AEM Ny artikel Läs mer om OakState0001 fel i Adobe Experience Manager. Se de steg som beskrivs i den här artikeln för att identifiera eventuella konflikter.
April 2024 Den inledande noden replikeras inte när mallar publiceras Ny artikel Läs om det unika beteendet i initial node in Adobe Experience Manager (AEM) -mallar och varför de inte replikeras till publiceringsmiljön under publiceringsprocessen.
April 2024 Maximal teckengräns för miljövariabler i AEMaaCS’s Cloud Manager Ny artikel Läs mer om de maximala teckengränserna för systemvariabler i Adobe Experience Manager as a Cloud Service’s (AEMaaCS) Cloud Manager i olika miljöer, inklusive staging, produktion och utveckling.
April 2024 Marcom - Rensning av revision visas inte under dagligt underhåll - AEM Ny artikel Läs mer om synligheten för Revision Clean Up i Adobe Experience Manager (AEM) Användargränssnitt under Daily Maintenance, särskilt efter en uppgradering till SP17och ger insikter i hanteringen av Revision Garbage Collection när du använder MongoDB som ett datalager.
April 2024 Inaktivera fulltextsökning med mime text med anpassad Tika konfiguration i AEM Ny artikel Läs om hur du anpassar Tika konfiguration för att inaktivera fulltextsökning baserad på fil mime typer.
April 2024 Scene7: Markera affischbildrutan eller videominiatyrbilden Ny artikel Lär dig hur du anger en viss miniatyrbild eller förhandsvisningsbild i Adobe Experience Manager (AEM) inom ramen för Scene7, nu känt som Dynamic Media.
April 2024 Lägga till stricthostcheck in AEMaaCS Dispatcher-konfiguration Ny artikel Lär dig hur du lägger till stricthostcheck in AEMaaCS Dispatcher-konfiguration.
April 2024 Adobe Experience Manager: Det går inte att visa Java källa till JSP/HTL under /libs Ny artikel Lär dig hur du visar Java källa till JSP/HTL under /libs genom att inaktivera Adobe Experience Manager as a Cloud Service’s aem-precompiled-scripts paket.
April 2024 Adobe Experience Manager: Det första granskningssteget för No renderer for extension html Ny artikel Läs mer om orsaken till felmeddelandet: No renderer for extension htmlsom påträffades när en webbsida skulle öppnas i Adobe Experience Manager.
April 2024 Rensning Fastly CDN cachelagra när en WAF eller BYOCDN Ny artikel Läs om hur du konfigurerar cacherensning för AEM as a Cloud Service när du använder Web Application Firewall (WAF) eller en egen CDN lösning (BYOCDN). Att förstå hur man navigerar i dessa komplexa konfigurationer är avgörande för att man ska kunna leverera effektivt innehåll.
April 2024 Förstå Cumulative Query Execution Times in AEM Ny artikel Läs mer om felsökning av frågeprestanda i AEM.
April 2024 Sidorna visas inte korrekt vid förhandsvisning Ny artikel Läs mer om lösningen som visas när en sida förhandsgranskas i molnet (AEMaaCS) förhandsvisningsmiljön kanske inte visas CSS, formatering eller upplevelsefragment som ingår i sidans mall.
April 2024 Så här gör du flush Dispatcher-cachen när det finns grupper med separata cachemappar Ny artikel Lär dig hur flush Dispatcher-cachen när det finns grupper med separata cachemappar.

Andra hjälpresurser för Experience Manager

Ikon Adobe Commerce commerce

Få tillgång till versionsinformation, nya självstudiekurser och kunskapsbasartiklar för Adobe Commerce på Experience League.

Information

Nya självstudiekurser för Adobe Commerce tutorials-commerce

Nya självstudiekurser för Adobe Commerce på Experience League.

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Maj 2024 Starter Kit - demo för integreringar med back office Video Läs mer om Adobe Commerce startsverktyg för integration av backoffice-system. I den här videosjälvstudien visas hela processen för den här exempelintegreringen.
Maj 2024 Rapporter och kontrollpaneler Video Lär dig mer om de olika alternativen för Report Builder och hur du läser och förstår de ursprungliga rapporterna. Lär dig hur du hanterar kontrollpaneler, filtrerar dem och varför du bör göra dubbletter i stället för att ändra originalet.
Maj 2024 Checklista för Commerce Cloud före start Artikel Läs mer om Adobe Commerce Cloud checklista före start.
Maj 2024 Sänk innehållsförteckningen för Adobe Commerce integreringar Video Läs mer om metoder för att sänka ägandekostnaden för integreringar med Adobe Commerce. Det här webbinariet redogör för de utmaningar och kostnader som är förknippade med integreringar, vikten av att minska den tekniska skulden och fördelarna med att använda tilläggspunkter från Adobe Commerce.
Maj 2024 Planera moderna Adobe Commerce implementering Video Få en omfattande översikt över olika ämnen som rör Adobe Commerce, inklusive katalogtjänster, kundarkitektur och Edge Delivery Services.
Maj 2024 Starta, övervaka och felsöka Adobe Commerce Cloud Video Lär dig några av de bästa metoderna och tipsen för att förbereda och lansera en webbplats. I den här videon betonas vikten av att välja lämplig staging-miljö och ge korrekta detaljer i supportärenden för att underlätta effektiv kommunikation med supportteamet.

Nytt Commerce supportdatabas kb-commerce

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Adobe Commerce.

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
April 2024 Quality Patches Tool (QPT) Nya artiklar Nya artiklar om hur du använder korrigeringsfiler som finns i QPT 1.1.46, QPT 1.1.47 och QPT 1.1.48 publicerades och finns i respektive avsnitt.
April 2024 Fallar tillbaka till Elasticsearch7 när sökmotorn är inställd på Opensearch Nya artiklar Läs mer om lösningen på problemet när en Falling back to Elasticsearch7 fel inträffar när sökmotorn är inställd på OpenSearch i Adobe Commerce.
April 2024 Felsök hur du skapar en beställningssida i CSP restricted mode Nya artiklar Lär dig mer om förklaringar och korrigeringar av Adobe Commerce 2.4.7-problem när du skapar en beställning på Admin sida med CSP restricted mode är Aktiverad, med "Refused to execute inline script because it violates the following Content Security Policy directive: "script-src …" i webbläsarkonsolloggen.
April 2024 Felsöka utcheckningssidan för butiker på CSP restricted mode Nya artiklar Lär dig mer om förklaringar och korrigeringar av Adobe Commerce 2.4.7-problem när du visar utcheckningssidan i CSP restricted mode, med Refused to execute inline script because it violates the following Content Security Policy directive: "script-src … felmeddelande i webbläsarkonsolloggen.
April 2024 Så här skaffar och tillämpar du en säkerhetsuppdatering Nya artiklar Lär dig mer om hur du hämtar och använder en säkerhetsuppdatering som har släppts, men det finns inga instruktioner.
April 2024 Så här uppdaterar du molnkontoprofilen Nya artiklar Lär dig mer om hur du ändrar profilen på molnkontot.

Ikon Target target

Få tillgång till förhandsversionsinformation, aktuell versionsinformation och nya självstudier för Adobe Target.

Information

Ikon Campaign ac

Få de senaste uppdateringarna för Adobe Campaign. Hitta nya självstudiekurser, kurser och supportartiklar i kunskapsbasen på Experience League.

Information

Senaste kampanjproduktreleaser

Nytt Campaign supportdatabas kb-campaign

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Campaign.

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
April 2024 Arbetsflödet för spårning misslyckas med broadlogRcp och Oracle fel Ny artikel Lär dig hur du korrigerar målmappningarna så att du kan använda ett loggschema för det schema där spårningsloggar lagras och spara ändringen.
April 2024 Adobe Campaign Standard: Uppblåst Campaign siffror från ACS in Adobe Analytics Ny artikel Lär dig hur du löser problemet med Adobe Campaign Standard (ACS) där data i Campaign och Analytics skiljer sig åt. Ett viktigt steg i detta är att validera att de två arbetsflödena i ACS, kpiReconciliationoch kpiSharing, bearbetar aktuella datumdata.
April 2024 Schemalagda påfyllnader skickas på några sekunder i stället för timmar - Adobe Campaign Classic Ny artikel Lär dig mer om lösningen på de problem som uppstår när schemalagda e-postpåfyllnader skickas inom några sekunder istället för timmar.

Campaign hjälpresurser

Ikon Journey Optimizer journey-opt

Läs om den senaste releaseinformationen för Journey Optimizer. Se de senaste självstudiekurserna och supportartiklarna i kunskapsbasen på Experience League.

Information

Senaste Journey Optimizer produktreleaser

April 2024-utgåvan: Läs om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Versionsinformation för Journey Optimizer.

Nytt Journey Optimizer självstudiekurser och kurser tutorials-ajo

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Adobe Journey Optimizer.

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Maj 2024 Skapa funktionsmakron Video Lär dig vad en åtgärd är, hur du använder åtgärden Redigera profil och Hoppa i Journey Optimizeroch hur du konfigurerar en anpassad åtgärd.
Maj 2024 Importera och redigera e-postinnehåll från HTML med meddelanderedigeraren Video Lär dig hur du importerar befintligt HTML-innehåll, ändrar designen, lägger till spegelsideslänkar och avbryter prenumerationen samt hur du kodar ditt innehåll.
Maj 2024 Konfigurera MMS API-autentiseringsuppgifter och kanalytor Video Lär dig hur du ansluter Journey Optimizer till en MMS-tjänsteleverantör och hur man skapar en MMS-kanalyta.
Maj 2024 Skapa en kodbaserad upplevelsekampanj Video Lär dig hur du skapar en kodbaserad upplevelsekampanj för att skala personaliseringen med stöd för implementeringsmetoder på serversidan, API-baserade eller SDK-baserade för att sömlöst integrera med utvecklingsmiljöer.
Maj 2024 Upptäck den nya resedesignern Video Upptäck den nya omdesignade arbetsytan för resan och hur man kan utnyttja liverapporter under resor.

Fler resurser för Journey Optimizer

Ikon Journey Orchestration journey-orch

Få tillgång till den senaste versionsinformationen för Journey Orchestration på Experience League.

Information

Senaste Journey Orchestration produktreleaser

Läs mer om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Journey Orchestration versionsinformation.

Fler resurser för Journey Orchestration

Ikon Marketo Engage marketo

Läs den senaste versionsinformationen och releasematerialet för Marketo Engage.

Information

Uppdateringar om Core Marketo Engage

Den senaste produktdokumentationen finns i Marketo produktdokumentation home

Nytt Marketo supportdatabas

Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar för Marketo.

table 0-row-4 1-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
April 2024 Vad händer när Default Dashboard objektet ändras i Marketo Measure Ny artikel Läs mer om effekterna av att ändra Default Dashboard objekt i Marketo Measure inställningar.

Ikon Workfront workfront

Läs om den senaste versionsinformationen för Adobe Workfront. Hitta nya självstudiekurser på Experience League.

Information

Adobe Workfront uppdateringar

New Adobe Workfront kurser och självstudier tutorials-workfront

Nytt Workfront självstudiekurser och evenemang på Experience League.

table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 3-row-4 4-row-4 5-row-4 6-row-4 7-row-4 layout-auto
Publicerad Namn Typ Beskrivning
Maj 2024 Workfront senaste händelser Flera videor Visa alla de senaste Workfront händelser på Experience League.
Maj 2024 Alla kommande event Flera videor Se alla kommande event på Experience League (alla program).
Maj 2024 Kom igång med projektplaneringen Video Lär dig de fem huvudkomponenterna i ett projekt, vad statusen innebär, hur en vy kan hjälpa dig att se relevant information och hur du ställer in start- eller förfallodatum.
Maj 2024 Kom igång med att hantera ett projekt Video Lär dig hur du övervakar projektförloppet, detaljerar om du vill se aktivitetsinformation och hur du kommunicerar med intressenter.
Maj 2024 Spåra projektets övergripande förlopp Video Lär dig fem snabba sätt att följa upp projektets övergripande förlopp.
Maj 2024 Visa projektinformation Video Lär dig hur filter, vyer och grupperingar kan göra projektinformation lättsynlig så att du kan hantera projekt.
Maj 2024 Spåra arbetets förlopp med projektstatistik Video Lär dig hur du använder projektmätningsdiagram för att följa upp projektarbetets förlopp i Workfront.

Den senaste produktdokumentationen finns i Adobe Workfront dokumentstartsida.

Ikon Adobe Mix Modeler mix-modeler

Information

På följande sidor finns den senaste informationen:

Ikon Adobe Advertising advertising

Versionsinformation för Adobe Advertising.

Information

Nya funktioner i Advertising DSP advertising-dsp

Se Nyheter i Advertising DSP

Se Nyheter i Advertising Search, Social, & Commerce

Ikon Adobe Pass pass

Adobe Pass är en TV-plattform för flera skärmar som hjälper radio/TV-bolag, kabelnätverk och tjänsteleverantörer att skapa och tjäna pengar på engagerande, personaliserade tittarupplevelser.

Information
Se Adobe Pass Documentation för att hitta versionsspecifik information, systemkrav, begränsningar, åtgärdade problem och kända fel.

Ikon Document Cloud doc-cloud

Nya självstudiekurser och kurser publicerade för Document Cloud, inklusive Acrobat Services och Acrobat Sign.

Information
table 0-row-5 1-row-5 2-row-5 3-row-5 4-row-5
Publicerad Program Namn Typ Beskrivning
Maj 2024 Acrobat Services Automatisera dokumentgenerering Video Lär dig generera dokument automatiskt i stor skala genom att anropa API:t för dokumentgenerering med Adobe PDF Services Connector i Microsoft Power Automate.
Maj 2024 Acrobat Services Tagga dokument automatiskt för tillgänglighet Video Lär dig hur du automatiskt taggar för hjälpmedel i stor skala med hjälp av AI. Automatisk taggning minskar den tid och kostnad som krävs för att uppfylla kraven.
Maj 2024 Acrobat Services Automatisera extrahering av innehåll Video Lär dig hur du automatiserar extraheringen av innehåll från ett PDF-dokument med hjälp av PDF Extract API. Genom att extrahera PDF-innehåll kan du låsa upp viktiga affärsdata, som sedan kan användas för en mängd olika processer i efterföljande led.
Maj 2024 Acrobat Services Automatiskt lägga på ett elektroniskt sigill Video Lär dig hur du kan lägga på ett elektroniskt sigill som kan manipuleras på PDF i stor skala med ett molnbaserat digitalt certifikat från tredje part.

För Document Cloud självstudier, se:

Ikon Creative Cloud för företag creative-cloud

Nya videoklipp, självstudiekurser eller kurser som publicerats för program i Adobe Creative Cloud for enterprise.

Information
table 0-row-5 1-row-5 2-row-5
Publicerad Program Namn Typ Beskrivning
Maj 2024 Firefly Skapa återanvändbara scener för varor Video Lär dig hur du skapar återanvändbara scener för varor som handväskor och tillbehör. Genom att skapa återanvändbara scener kan ni snabba upp den digitala marknadsföringen genom att uppdatera webbplatsvarianterna säsongsinriktat eller närhelst ni vill.
Maj 2024 Firefly Accelerate creative ideation Video Lär dig hur du snabbt visualiserar idéer och utforskar koncept för affärskampanjer. Snabbare kreativa idéer gör att man snabbt kan producera högkvalitativt innehåll.

Se Självstudiekurser för Creative Cloud for enterprise för de senaste självstudiekurserna.

Ikon Kunddatahantering - Voices voices

Voices om kunddatahantering är er destination som ledande inom teknik och marknadsföring och specialist inom hantering av kunddata. Den här samlingen självstudiekurser är den självstudiekurs du behöver för att höra från kollegor, få inspiration och lära dig mer om utvecklingen i MarTech. Ingen registrering behövs. Klicka bara och titta.

Ikon Digital Experience-utkast blueprints

Digital Experience-utkast är repeterbara implementeringar som gör att ni kan hantera strategier och snabbt lösa etablerade affärsproblem. Varje utkast innehåller en serie artefakter som förklarar de mest värdefulla problemen, arkitekturer, implementeringssteg, tekniska överväganden och länkar till relevant dokumentation.

recommendation-more-help
5b8cb9c4-3d58-4fa1-b21b-b998cf4d7fa9