Allmän arkitektur general-architecture

Minimiarkitektur minimum-architecture

Adobe Campaign har minst följande konfigurationer:

  • Adobe Campaign programserver,

  • databasen.

Bilden visar att den enda trafik som berörs av en minimiarkitektur är:

  1. HTTP-protokolltrafik till Adobe Campaign-servern via Internet,
  2. SMTP-protokolltrafik från och till Adobe Campaign-servern via Internet.

Distribuerad arkitektur distributed-architecture

Adobe Campaign består av flera moduler som kan delas upp på flera datorer. Det här operativläget har flera fördelar:

  • lastbalansering,
  • upprättande av modulredundans,
  • uppbyggnad av en arkitektur uppdelad på flera tjänsteleverantörer (segmentering av de tjänster som tillhandahålls).

Distributionen av moduler på flera datorer ger stor flexibilitet vid användning och förbättrad anpassningsbarhet.

NOTE
Mer information om de olika arkitekturerna finns i det här avsnittet.

Lista över öppna portar list-of-open-ports

Portnummer
Berörd Adobe Campaign-modul eller tillämpning
Konfigurerbar
443/tcp eller 80/tcp
Webbservrar (Apache/IIS)
JA
6666/udp (lokal)
Adobe Campaign: Syslogd
JA
8005/tcp (lokal)
Adobe Campaign: webbmodul
JA
8080/tcp
Adobe Campaign: webbmodul (tomcat)
JA
7777
Statistikserver (startserver)
JA
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1