[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Felsökning av spårning tracking-troubleshooting

I det här avsnittet hittar du vanliga frågor om spårning av konfiguration och implementering i Adobe Campaign Classic.

Arbetsflödet för spårning misslyckas tracking-workflow-failing

Mitt arbetsflöde för spårning misslyckas, hur kan jag identifiera skadade rader i spårningsfilen?

NOTE
Endast för Windows

Den skadade loggfilen för spårning …/nl6/var/<instance_name>/redir/log/0x0000 kan stoppa spårningsarbetsflödet. Om du enkelt vill identifiera skadade rader och ta bort dem för att återuppta arbetsflödet för spårning kan du använda kommandona nedan.

Jag vet i vilken fil den skadade raden finns

I så fall kan skadade rader hittas i loggfilen 0x000000000A0000.log, men samma process kan tillämpas på en uppsättning filer - en i taget.

$ cd {install directory}/var/{instance name}/redir/log
$ cat 0x00000000000A0000.log | sed -nE '/^[[:alnum:]]{2}x[[:alnum:]]*\t[0-9T:\.-]*\t[0-9a-fA-F]*\t[0-9a-fA-F]*\t[0-9a-fA-F]*\t[[:alnum:]]*\t[[:alnum:]-]*\t[[:print:]]*\t[[:print:]]*\t[[:print:]]*\t([0-9a-fA-F\.:]*|[0-9a-fA-F\.:]*\t[[:print:]]*|[0-9a-fA-F\.:]*,[[:print:]]*)$/!p'

Du kan sedan stoppa arbetsflödet för spårning, ta bort skadade rader och starta om arbetsflödet.

Jag har inte den fil där den skadade raden finns

 1. Använd följande kommandorad för att checka in alla spårningsfiler.

  code language-none
  $ cd {install directory}/var/{instance name}/redir/log
  $ cat *.log | sed -nE '/^[[:alnum:]]{2}x[[:alnum:]]*\t[0-9T:\.-]*\t[0-9a-fA-F]*\t[0-9a-fA-F]*\t[0-9a-fA-F]*\t[[:alnum:]]*\t[[:alnum:]-]*\t[[:print:]]*\t[[:print:]]*\t[[:print:]]*\t([0-9a-fA-F\.:]*|[0-9a-fA-F\.:]*\t[[:print:]]*|[0-9a-fA-F\.:]*,[[:print:]]*)$/!p'
  
 2. Kommandot visar alla skadade rader. Exempel:

  code language-none
  50x000000000FD7EC86 2017-06-24T21:00:50.96 1f506d71 1aeab4b6 1af77020 0 e5155671-4ab7-4ce4-a763-3b82dda6d881 h
  Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.95 Safari/537.36 52.46.20.64
  
  note note
  NOTE
  Radretur har lagts till före användaragenten för att ge bättre läsbarhet och inte återge effektiv återgivning.
 3. Kör ett grep-kommando för att hitta motsvarande fil.

$ grep -Rn <Log Id>
# for example:
$ grep -Rn 50x000000000FD7EC86
 1. Hitta felloggen med filnamnet och radnumret. Exempel:

  code language-none
  ./0x000000000FD7E000.log:3207:50x000000000FD7EC86 2017-06-24T21:00:50.96 1f506d71 1aeab4b6 1af77020 0 e5155671-4ab7-4ce4-a763-3b82dda6d881 h
  Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/55.0.2883.95 Safari/537.36 52.46.20.64
  
  note note
  NOTE
  En vagnretur har lagts till före användaragenten för att ge bättre läsbarhet och inte återge effektiv återgivning.

Du kan sedan stoppa arbetsflödet för spårning, ta bort skadade rader och starta om arbetsflödet.

När du försöker komma åt spårningslänkarna visas följande meddelande:

Requested URL '/r/ id=h787bc0,281a4d8,281a4da&amp;p1=1' cannot be found

 1. Gå till URL:en för <redirection_server>/r/test och kontrollera om build-numret och localhost returnerades av begäran.

 2. Kontrollera konfigurationen reserveServer i filen serverConf.xml för spårningsservern. Den här konfigurationen bör vara i omdirigeringsläge.

  code language-none
  <redirection>
    <spareServer _operation="update" enabledIf="$(hostname)!='test-rt1'" id="1"
    url="http://test-rt1:8080"/>
    <spareServer _operation="insert" enabledIf="$(hostname)!='test-rt4'" id="4"
    url="http://test-rt4:8080"/>
    <spareServer _operation="insert" enabledIf="$(hostname)!='test-rt3'" id="3"
    url="http://test-rt3:8080"/>
    <spareServer _operation="insert" enabledIf="$(hostname)!=test-rt2'" id="2"
    url="http://test-rt2:8080"/>
  </redirection>
  
 3. Kontrollera manuellt om filen <deliveryID>.xml finns på datorn i katalogen …/nl6/var/<instance_name>/redir/url/<YYYY> (YYYY representerar leveransår).

 4. Kontrollera manuellt om <trackingUrlId> kan hittas i filen <deliveryID>.xml.

 5. Kontrollera manuellt förekomst av broadcastID i relaterad leverans-ID.

 6. Kontrollera <deliveryID>.xml-filbehörigheter i katalogen …/nl6/var/<instance_name>/redir/url/year.

  De bör ha minst 644 behörigheter så att Apache kan läsa spårnings-URL:er för att omdirigera begärd länk.

Vill du uppdatera alternativet NmsTracking_Pointer? updating-option

Följ de här stegen när du uppdaterar alternativet NmsTracking_Pointer:

 1. Stoppa arbetsflödet för spårning.

 2. Stoppa spårningsloggtjänsten.

 3. Uppdatera alternativet NmsTracking_Pointer till önskat värde.

 4. Starta om spårningstjänsten.

 5. Starta om arbetsflödet för spårning.

Spårning verkar inte fungera med vissa WebMail webmail

Du kan anpassa uppföljningsformeln för klickningar och ange en anpassad Adobe Analytics-spårningsformel.

Den sortens anpassning måste göras med försiktighet för att undvika att lägga till extra radmatade tecken. Alla radmatade tecken som finns utanför JavaScript-uttrycket finns i den slutliga formeln.

Den här typen av extra radbrytningstecken i spårnings-URL:en kommer att leda till problem i vissa webMail-filer (AOL, GMail osv.).

Första exemplet:

 • Felaktig syntax

  code language-none
  <%@ include option='NmsTracking_ClickFormula' %><% // Parameters expected by Adobe Analytics
  var pattern = new RegExp("(nl611\.test15|google\.com)", 'i')
  if( $(urlstring).match(pattern) && delivery.FCP == false )
  {
  %>
  &cid=<%= message.delivery.internalName %>&bid=<%= message.id.toString().toLowerCase() %><% } %>
  
 • Korrigera syntax

  code language-none
  <%@ include option='NmsTracking_ClickFormula' %><% // Parameters expected by Adobe Analytics
  var pattern = new RegExp("(nl611\.test15|google\.com)", 'i')
  if( $(urlstring).match(pattern) && delivery.FCP == false )
  {
  %>&cid=<%= message.delivery.internalName %>&bid=<%= message.id.toString().toLowerCase() %><% } %>
  

Du kan ersätta JavaScript-uttrycket med en fast sträng STRING för att förstå var den extra raden finns.

// Incorrect
STRING1
&cid=STRING2&bid=STRING3

// Correct
STRING1&cid=STRING2&bid=STRING3

Andra exemplet

 • Felaktig syntax

  code language-none
  <%@ include option='NmsTracking_ClickFormula' %>
  <% // Parameters expected by Adobe Analytics
  var pattern = new RegExp("(vistaprint|entryUrl)", 'i')
  if( $(urlstring).match(pattern) && delivery.FCP == false )
  {%>&cid=<%= message.delivery.internalName%>&bid=<%= message.id.toString().toLowerCase()%>&SHPID=<%= message.recipient.factShopper.shopper_id %><% }
  
  %>
  
 • Korrigera syntax

  code language-none
  <%@ include option='NmsTracking_ClickFormula' %><% // Parameters expected by Adobe Analytics
  var pattern = new RegExp("(vistaprint|entryUrl)", 'i')
  if( $(urlstring).match(pattern) && delivery.FCP == false )
  {%>&cid=<%= message.delivery.internalName%>&bid=<%= message.id.toString().toLowerCase()%>&SHPID=<%= message.recipient.factShopper.shopper_id %><% }
  
  %>
  

Du kan ersätta JavaScript-uttrycket med en fast sträng STRING för att förstå var den extra raden finns.

// Incorrect
STRING1&cid=STRING2&bid=STRING3&SHPID=STRING4

// Correct
STRING1&cid=STRING2&bid=STRING3&SHPID=STRING4

Hämtningen av spårningsloggar är för långsam slow-retrieval

När instansen inte hämtar loggar för direkt spårning utan från en annan Adobe Campaign Classic-server hämtas loggarna via anropet GetTrackingLogs SOAP vilket definieras i RemoteTracking-schemat.

Med ett alternativ i filen serverConf.xml kan du ange antalet loggar som hämtas samtidigt med den här metoden: logCountPerRequest.

Standardvärdet för logCountPerRequest är 1000, det kan i vissa fall visa sig vara för litet. Godkända värden måste vara mellan 0 och 10 000.

I Adobe Campaign Classic ska en målmappning vara unik i termer av mottagarschema jämfört med utsändnings-/spårningsloggscheman.

Det är inte möjligt att använda flera målscheman med samma spårningsloggschema eftersom spårningsarbetsflödet inte kan avstämma data med mål-ID.

Om du inte vill använda den färdiga målmappningen med nms:mottagare rekommenderar vi följande metoder:

 • Om du vill använda en anpassad målinriktning-dimension måste du skapa ett anpassat brettLog/trackingLog-schema med nms:broadcast som mall (t.ex. nms:broadLogRcp, nms:broadLogSvc, etc.).

 • Om du vill använda OOB trackingLogRcp/broadLogRcp måste måldimensionen vara nms:receive och filtreringsdimensionen kan vara ett anpassat schema.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1