Konfigurera åtkomst till Oraclet configure-access-to-oracle

Använd alternativet FDA (Federated Data Access) i kampanjen om du vill bearbeta information som lagras i en extern databas. Följ stegen nedan för att konfigurera åtkomst till Oraclet.

 1. Konfigurera Oraclet på Linux eller Windows
 2. Konfigurera Oraclet externt konto i Campaign

Oracle i Linux oracle-linux

Om du vill ansluta till en extern databas i FDA för ett Oracle krävs ytterligare konfigurationer nedan på Adobe Campaign-servern.

 1. Installera Oraclets fullständiga klient som motsvarar din version av Oraclet.

 2. Lägg till dina TNS-definitioner i installationen. Om du vill göra det anger du dem i en namnfil.ora i databasen /etc/oracle. Om den här databasen inte finns skapar du den.

  Skapa sedan en ny TNS_ADMIN-miljövariabel: exportera TNS_ADMIN=/etc/oracle och starta om datorn.

 3. Integrera Oracle med Adobe Campaign-servern (nlserver). Om du vill göra det kontrollerar du att filen customer.sh finns i mappen "nl6" i Adobe Campaign serverträdstruktur och att den innehåller länkarna till Oraclena.

  För en klient i 11.2:

  code language-none
  export ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/11.2
  export TNS_ADMIN=/etc/oracle
  export LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/client64/lib:$LD_LIBRARY_PATH
  
  note note
  NOTE
  Dessa värden (särskilt ORACLE_HOME) beror på installationsdatabaserna. Kontrollera trädstrukturen innan du refererar till dessa värden.
 4. Installera de bibliotek som behövs för Oraclet:

  • libclntsh.so

   code language-none
   cd /usr/lib/oracle/<version>/client<architecture>/lib
   ln -s libclntsh.so.<version> libclntsh.so
   
  • libaio1

   code language-none
   apt install libaio1
   or
   yum install libaio1
   
 5. I Campaign Classicen kan du sedan konfigurera ditt Oracle-externa konto. Mer information om hur du konfigurerar ditt externa konto finns i det här avsnittet.

Oracle i Windows oracle-windows

Om du vill ansluta till en extern databas i FDA för ett Oracle krävs ytterligare konfigurationer nedan på Adobe Campaign-servern.

 1. Installera Oraclet client.

 2. Skapa en namnnames.ora-fil som innehåller din TNS-definition i mappen C:Oracle.

 3. Lägg till en TNS_ADMIN-miljövariabel med C:Oracle som värde och starta om datorn.

 4. I Campaign Classicen kan du sedan konfigurera ditt Oracle-externa konto. Mer information om hur du konfigurerar ditt externa konto finns i det här avsnittet.

Oraclets externa konto oracle-external

Med det externa kontot Oracle kan du ansluta Campaign-instansen till Oraclets externa databas.

 1. Välj Administration > Platform > External accounts från kampanj Explorer.

 2. Välj New.

 3. Välj External database som det externa kontots Type.

 4. Konfigurera det externa Oracle-kontot måste du ange:

  • Type: Oracle

  • Server: Namn på DNS

  • Account: Användarens namn

  • Password: Lösenord för användarkonto

  • Time zone: Serverns tidszon

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1