[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Hantera arbetsflöden managing-workflows

Som standard baseras dina nya arbetsflöden på en arbetsflödesmall som är förkonfigurerad och baserad på en mottagartabell (nms:mottagare). För att de ska kunna baseras automatiskt på den anpassade mottagartabellen som refereras i Nms_DefaultRcpSchema alternativ (se Konfigurera gränssnittet måste du skapa en ny arbetsflödesmall.

Skapa en ny mall via Resources > Templates > Workflow templates nod. I mallens egenskaper matchar de angivna dimensionerna tabellen med externa mottagare.

Genom att basera dina nya arbetsflöden på en nyligen skapad mall väljs den anpassade tabellen som standard för arbetsflödets globala mål- och filtreringsdimensioner.

Alla aktiviteter som används i arbetsflödet använder därför din anpassade tabell utan att någon ytterligare manuell konfiguration behövs.

Mer information om arbetsflöden finns i det här avsnittet.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1