SOAP-metoder i JavaScript soap-methods-in-javascript

Detta är den JavaScript som körs på Adobe Campaign-servern.

Statiska metoder static-methods

Statiska SOAP metoder används genom att en metod anropas i objektet som representerar schemat. Scheman är egenskaper för namespace-objekt. Dessa namnutrymmen är globala variabler, vilket innebär att variablerna xtk och nms representerar motsvarande namnutrymmen

I följande exempel anropas den statiska PostEvent-metoden för xtk

xtk.workflow.PostEvent("WKF1", "signal", "", $recipient-id='123', false)

Icke-statiska metoder non-static-methods

Om du vill använda icke-statiska SOAP-metoder måste du först hämta en entitet med metoderna"get" eller"create" i motsvarande scheman.

I följande exempel anropas metoden ExecuteQuery för schemat "xtk:queryDef":

var query = xtk.queryDef.create(
 <queryDef schema="xtk:workflow" operation="select">
  <select>
   <node expr="@internalName"/>
  </select>
 </queryDef>
)

var res = query.ExecuteQuery()

for each (var w in res.workflow)
 logInfo(w.@internalName)

Exempel examples

 • Fråga i mottagartabellen med en get-åtgärd:

  code language-none
  var query = xtk.queryDef.create(
   <queryDef schema="nms:recipient" operation="get">
    <select>
     <node expr="@firstName"/>
     <node expr="@lastName"/>
     <node expr="@email"/>
    </select>
    <where>
     <condition expr="@email = 'peter.martinez@adobe.com'"/>
    </where>
   </queryDef>)
  
  var recipient = query.ExecuteQuery()
  
  logInfo(recipient.@firstName)
  logInfo(recipient.@lastName)
  
 • Fråga i mottagartabellen med åtgärden "select":

  code language-none
  var query = xtk.queryDef.create(
   <queryDef schema="nms:recipient" operation="select">
    <select>
     <node expr="@email"/>
     <node expr="@lastName"/>
     <node expr="@firstName"/>
    </select>
    <where>
     <condition expr="@age > 25"/>
    </where>
   </queryDef>)
  
  var res = query.ExecuteQuery()
  
  for each (var recipient in res.recipient)
  {
   logInfo(recipient.@email)
   logInfo(recipient.@firstName)
   logInfo(recipient.@lastName)
  }
  
 • Skriver data till mottagartabellen:

  code language-none
  xtk.session.Write(<recipient _operation="insert" lastName="Martinez" firstName="Peter" xtkschema="nms:recipient"/>);
  
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1