Nätverksslutpunkter i Campaign campaign-standard-network-endpoints

Här är de olika slutpunkterna som används i Campaign Classic.

Kontext
URL
Slutpunkter för webbläsare
https://*.experiencecloud.adobe.com (SSO-provider)
https://*.campaign.adobe.com (Campaign-instans)
https://adobeid-na1.services.adobe.com (inloggning på Adobe)
Inkorgsåtergivning (Litmus)
https://deliverability-app.neolane.net/deliverability
Varumärknings-URL, spegelsidor, spårning, fileref (distributionsguide)
Kontrollera de URL:er som har konfigurerats för dig.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1