Översikt dc-ovv

Kontext

Som värdefull kund hos Adobe Campaign Classic vill vi ge dig den bästa upplevelsen och det bästa värdet. Under årens lopp har vi insett värdet och tillförlitligheten med att vara värd för våra kunder i molnet. Som en del av vårt Årliga uppgraderingsinitiativ flyttar vi alla våra kunder till Adobe Managed Services (Public Cloud på AWS) för att kunna erbjuda bättre och tillförlitligare tjänster.

Det här programmet har tre huvudmål:

 • Som åtgärdar identifierade säkerhetsproblem genom att flytta infrastruktur till en säker och modern miljö (AWS).
 • Eliminera potentiellt krångliga skalningsprocesser, ge åtkomst till våra förbättrade MTA och förbättra alla underhållsnivåer.
 • Förbered din instans för Adobe Campaign Classic framtid, inklusive fler automatiserade, regelbundna uppgraderingar som inte kräver så mycket resurser eller så mycket tid som möjligt.

Ordlista

 • Bygg uppgradering - När Adobe Campaign Classic-programvaran uppdateras till det senaste säkra versionsnumret, men ändå ligger kvar på samma huvud-/delnivå. Exempel: Campaign v7 20.2.3 build 9182 to Campaign v7 21.2.5 build 9188. Läs mer.
 • MID/RT - Meddelandekörningsservrar på Adobe Cloud (MID för batchkampanjer och RT för enhetsmeddelanden i realtid)
 • Årligt uppgraderingsprogram - det här programmet ger förbättrad säkerhet, förbättrad support, förbättrat underhåll och stabilitet. Det underlättar också framtida uppgraderingar och ger tillgång till nya funktioner i Campaign. Läs mer.
 • AWS - Amazon Web Services (Amazon Public Cloud)
 • SFTP - Skyddat filöverföringsprotokoll. Läs mer.
NOTE
Migrering av Campaign Classic v7 till Public Cloud påverkar endast kunder som använder Adobe Managed Services.

Fördelar

Säkerhet

 • Senaste säkerhetskorrigeringar
 • Datakryptering har vila
 • Förbättrad autentisering (IMS)

Infrastrukturer

 • Flexibel maskinvaruskalbarhet
 • Snabbare återställning
 • Förbättrad tillförlitlighet och stabilitet
 • Harmoniserade operativa förfaranden

Prestanda

 • Förbättrad e-postkapacitet
 • Större databaser
 • Korrektur för kampanjversion

En robust, tillförlitlig lösning för Adobe Campaign Classic-kunder

 1. Bättre produktionsrutiner, vilket ger ökad tillförlitlighet, snabbare reaktivitet vid problem och snabbare återhämtning vid större incidenter.
 2. Högre kapacitet för e-postsändning. Instanser som lagras i det nya datacentret kan dra nytta av en specialiserad infrastruktur för e-postleverans. Det kan leda till högre e-postleveranshastighet eller tillåta att färre IP-adresser skickas.
 3. Bättre skalbarhet för maskinvara. Ökning av maskinvaruresurserna kan göras mycket snabbare. Tekniskt sett skulle det vara i storleksordningen 1 timme istället för flera dagar.

Årliga uppgraderingar gör framtida uppgraderingar enklare

 1. Ju längre organisationen väntar på att uppgradera, desto mer komplex blir uppgraderingen och möjligheten att drabbas av sårbarheter ökar (särskilt när man går över från en äldre version).
 2. Med Campaign Annual Upgrade (som var Gold Standard-initiativ) kommer instansen att moderniseras och vara redo att ta emot mer automatiserade och regelbundna uppdateringar med mindre manuell insats och mindre resurser.

Om migreringen

För att få igång den här satsningen får konton som kräver den här migreringen ett e-postmeddelande från Adobe med en tidslinje och tillgång till dokumentation. Detta är ett meddelande om att ditt konto är schemalagt att migreras.

En migrering kan initieras genom att öppna en ny kundtjänstsupportbiljett. Använd ämnesraden"Migrera till AWS".

Är migreringen obligatorisk?

Migreringen till molnet är första steget till det årliga uppgraderingsprogrammet för dina Adobe Campaign-instanser. Migreringen är obligatorisk om du är värd i ett datacenter som inte är det offentliga molnet (AWS).

Molnet för Adobe Managed Services ligger på Amazon Web Services (AWS), en modern, säker och optimerad miljö. Läs mer om AWS.

Adobe planerar att avveckla det gamla datacentret. Adobe Campaign-instanser som körs där måste överföras till det nya referensdatacentret, AWS.

Det här är en viktig väg framåt eftersom din aktuella plats kan exponeras för säkerhets- och prestandasårbarheter.

Dessutom är den här migreringen nu en förutsättning för framtida bygguppgraderingar av din Adobe Campaign. Uppgradering av bygge är inte längre möjligt i äldre datacenter.

Adobe vill skydda era data och få er på rätt spår inför Adobe Campaign framtid. Vi behöver ert partnerskap för att göra det till en gemensam framgång!

Vi har organiserat ett team med dedikerade kundtjänstassistenter, Customer Success Managers, Product Managers, Engineers, TechOps Specialist och Product Consultants för att hjälpa till och säkerställa att upplevelsen blir smidig och smidig. Vi strävar efter att se till att du har relevant projekt- och kontaktinformation.

Vi har gjort stora ansträngningar för att utveckla tekniker som gör migreringen snabb, sömlös och säker.

Begränsningar

 • Migreringen kommer att innebära ett oundvikligt driftstopp på plattformen. Syftet med denna plan är att ge vägledning om hur man minimerar driftstoppen.
 • IP-ändring för dataintegreringar.
 • Leveransavlastning av nya IP-sändningsadresser. Planen är dock att göra den här operationen genomskinlig för företaget, till skillnad från den initiala påfarten som görs vid publicering.

Läs mer i Campaign-migrering till Vanliga frågor om Creative Cloud.

Migreringsväg till Public Cloud

Adobe hanterar de flesta av åtgärderna. Vi behöver dig för validering och godkännande.

Riktlinjer för migrering

Global metod

Databas

Databasen kommer att dumpas från det gamla datacentret och återställas i Public Cloud (AWS). När programmet startas om på det nya datacentret återupptas det från exakt det tillstånd det var innan det stängdes. Användarna ser ingen skillnad förutom att vissa schemalagda aktiviteter har fördröjts.

Skicka IP-adresser via e-post

När migreringen är klar kommer Campaign-instansen att ha helt olika sändande IP-adresser. För att säkerställa en smidig övergång kommer Adobe att genomföra en upprustning av de nya IP-sändningarna genom att gradvis övergå från den gamla till den nya IP-adressen.

IP-adresser för dataintegrering

Dataintegrering på klientsidan kan påverkas av ändringen av IP:n för dataintegrering. Ändringen kan påverka båda riktningarna, beroende på om Campaign fungerar som en server eller en klient.
Vanliga fall:

 • SFTP, möjligen båda riktningar
 • HTTP, möjligen båda riktningarna
 • SMPP (anslutning till SMS-provider), Campaign som klient, ändring av käll-IP

I allmänhet innebär det att kunden bör kontrollera eventuella IP-begränsningar som har angetts på brandväggen och anpassa dem därefter.*

Kampanjservrar

Befintliga Campaign-servrar (behållare) kommer att flyttas till Public Cloud (AWS) på ett sätt som"lyft-och-förskjutning". Det innebär att ingen ny serverinstallation behövs, men hela servern överförs till det nya datacentret. Åtgärden kräver inget mer arbete än teknisk omkonfiguration på låg nivå.

Servernamn

Inom de underdomäner som används för marknadsföringskommunikation kommer detta att förbli detsamma. Beroende på implementeringen kan det dock behövas åtgärder på klientsidan:

 • Vid delegering till underdomäner (normalt fall) kommer Adobe att ta hand om alla ändringar och säkerställa en smidig övergång
 • Vid CNAME-installation (undantag) ombeds klienten att implementera ändringar. Samordning med Adobe kommer att behövas.

Namnen under neolane.net ändras inte för användaråtkomst och dataintegrering.

Det innebär att ändringen blir genomskinlig för användarna och att implementeringar av dataintegrering blir genomskinliga om servernamnen inte ersätts av hårdkodade IP-adresser.

Förberedelse

Skicka IP-adresser via e-post

För det första kommer Adobe Deliverability att utvärdera plattformens leveransstatus och rekommendera en plan för övergången till de nya IP-adresserna.

Adobe kommer att tillhandahålla samma antal IP-adresser i det nya datacentret.

Uppgraderingen av nya IP-adresser kan börja så snart de nya IP-adresserna har etablerats.

Programrensning
Dataöverföring mellan datacenter är på driftstoppets kritiska väg.

Data lagras på två sätt:

 1. Det viktigaste är databasen
 2. Filer på programservern (import och export av data)

Att minska storleken på databasen är av högsta vikt för att snabba upp dataöverföringen.

Förslag:

 • Minska kvarhållningsperioderna för historiska data (leveransloggar, spårningsloggar osv.)
 • Ta bort oanvändbara poster i andra tabeller (leveranser, mottagare, anpassade tabeller)

Körning

Pausa körningar

Vi rekommenderar att alla körningar pausas långsammare och idealiskt precis innan programmet stängs i det äldre datacentret: leveranser och arbetsflöden. Det underlättar omstarten av Public Cloud (AWS) eftersom processerna har fått tid att pausa"på ett bra sätt" och spara eventuella pågående körningstillstånd.

Under migreringen

Medan migreringen sker kommer endast en tjänst att förbli funktionell: omdirigering av e-postlänkar. Mottagarna kommer med andra ord att kunna nå landningssidan när de klickar i ett e-postmeddelande. Dessa klick spelas dock inte in, så klickfrekvenserna för leveranser som påbörjades kort innan migreringen blir lägre än normalt.

Starta om

När programmet har migrerats till den nya miljön kommer det att startas om stegvis:

 • Åtkomst till den första konsolen, så att användarna kan kontrollera status utan att något aktivt körs än
 • Arbetsflöden och leveranser

Efter migrering

Ta bort instanser i äldre datacenter

När programmigreringen är klar finns det ingen plan för att köra någon process igen på det gamla datacentret. Vi förväntar oss att alla data i det äldre datacentret kan raderas, förutom för temporära säkerhetskopieringssyften, tills de schemalagda säkerhetskopieringsprocesserna har körts i Public Cloud (AWS).

DNS-delegering

Normalt har domänen som används för att skicka e-post (del till höger om @-tecknet i feladressen) från Campaign delegerats till Adobe. Delegeringen kan ändras och implementeras med AWS DNS-servrar.

Support och andra användbara länkar support

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1