[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Skapa en ny webbapplikation creating-a-new-web-application

Webbprogramstyper väljs när de skapas.

Gå till Kampanjer och väljer Web Applications -menyn. Klicka på knappen Create. Välj den webbprogrammall som du vill använda:

NOTE
Skydda alltid de sidor som kan innehålla personlig information. Se Checklista för säkerhet och integritet.

Den här mallen avgör typen av webbprogram. Du kan skapa

 1. Webbformulär (+ ändring av profil)

  Med webbformulär kan du erbjuda webbsidor med indata- eller urvalsfält: informationen som användarna anger kan lagras i Adobe Campaign-databasen. Mer information finns i Webbformulär.

 2. Webbprogram

  Med Adobe Campaign kan du skapa webbprogram som ska visas på t.ex. en webbplattform eller ett extranät. På så sätt kan du redigera data och registrera information i Adobe Campaign. I det här fallet kan du begränsa deras åtkomst till autentiserade användare (via åtkomstkontroll) och konfigurera förinläsning av data baserat på olika kriterier. Mer information om detta finns i det här avsnittet.

 3. Landningssidor

  En landningssida är en HTML-sida vars innehåll är tillgängligt på en webbplats och som gör det möjligt för användare att ange information som ska lagras i Adobe Campaign databasprofil. Innehållet på den här typen av sidor skapas vanligtvis av en specialiserad webbbyrå innan det importeras till Adobe Campaign för publicering, hantering och uppföljning. Mer information finns på den här sidan.

 4. Undersökningar

  Med Adobe Campaign kan du Survey Manager för att utforma och hantera onlineundersökningar och bearbeta resultaten: dynamiskt fältskapande, poänghantering, export av svar och dedikerade rapporter. Mer information om detta finns i det här avsnittet.

  note caution
  CAUTION
  Survey Manager är en Adobe Campaign-modul som tillval. Kontrollera licensavtalet.
 5. Facebook-program

  Tack vare Social marknadsföring Med Adobe Campaign kan du publicera personaliserat innehåll i ett Facebook-program. Mer information om detta finns i det här avsnittet.

  note caution
  CAUTION
  Social marknadsföring är en Adobe Campaign-modul som tillval. Kontrollera licensavtalet.

Sidkonfigurationsläget och de tillgängliga konfigurationerna kan vara identiska för flera webbprogramstyper. Mer information om detta finns i det här avsnittet.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1