[Gäller även för v8]{class="badge positive" title="Gäller även Campaign v8"}

Skapa en profillista med ett arbetsflöde creating-a-profile-list-with-a-workflow

Skapa en List typlista baserad på den nya mottagartabellen, måste du skapa ett målarbetsflöde som genererar listan.

Mer information om listor i Campaign finns i det här avsnittet.

Upptäck den här funktionen i en video

Följ stegen nedan för att skapa ett målarbetsflöde och uppdatera mottagare i en anpassad mottagartabell:

  1. Gå till Profiles and Targets > Jobs > Targeting workflows Utforskarens nod.

  2. Skapa ett nytt arbetsflöde för målinriktning.

  3. Placera en Fråga aktivitet följt av Listuppdatering aktivitet.

  4. Dubbelklicka på Fråga aktivitet och klicka sedan på Edit the query att välja en målinriktningsdimension baserat på schemat för den nya mottagartabellen (i vårt exempel: Enskild). Klicka på Finish för att bekräfta.

  5. Dubbelklicka på Listuppdatering väljer du Create the list if necessary (Computed name) alternativknapp.

  6. Välj skapandemapp för den nya listan.

  7. Kör arbetsflödet för att skapa listan.

  8. Visa resultatet i noden för trädet som du valde under List update aktivitet.

    Kontrollpanelen anger schemat som listan baseras på, vilket visas nedan:

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1