Ytterligare parametrar för webbspårning additional-parameters

Definition av parametrar definition-of-parameters

Adobe Campaign-plattformen har två parametrar av typen TRANSACTION som standard:

 • belopp: representerar mängden transaktion,
 • artikel: representerar antalet objekt i en transaktion.

Dessa parametrar definieras i nms:webTrackingLog och är några av de indikatorer som visas i rapporteringen.

Om du vill definiera ytterligare parametrar måste du utöka det här schemat.

Exempel:

<srcSchema extendedSchema="nms:webTrackingLog" label="Web Tracking"
      mappingType="sql" name="webTrackingLog"
      namespace="cus" xtkschema="xtk:srcSchema">

 <element name="webTrackingLog">
  <attribute desc="Payment method" label="Payment method" length="10" name="mode" type="string"/>
  <attribute desc="Offer code" label="Offer code" length="5" name="code" type="string"/>
 </element>
</srcSchema>

Du kan visa parametrarnas värden genom att konfigurera spårningslogglistan (för en leverans eller mottagare).

Omdirigeringsserverkonfiguration redirection-server-configuration

I serverkonfigurationen kan du definiera det maximala antal tecken som ska beaktas för spårningsparametrarna för webben.

IMPORTANT
Om du ökar det maximala antalet tecken som ska beaktas kan det påverka plattformens webbspårningsprestanda.

Om du vill göra det ändrar du webTrackingParamSize attributet för <trackinglogd> -elementet i serverConf.xml -fil. Filen sparas i conf underkatalogen till Adobe Campaign installationskatalog.

Exempel:

Standardvärdet är 64 tecken. Med det här värdet kan du ta hänsyn till belopp och artikel ("amount=xxxxxx&article=xxxxxx") standardparametrar.

Genom att ta hänsyn till båda parametrarna (storlek på namn + storlek på värde) som anges i exemplet ovan kan du ändra konfigurationen så att den tar 100 tecken ("amount=xxxxxx&article=xxxxxxxx&mode=xxxxxxxxxx&code=xxxxx").

<trackinglogd args="" autoStart="false" initScript="" maxCreateFileRetry="5" maxLogsSizeOnDiskMb="500"
maxProcessMemoryAlertMb="1800" maxProcessMemoryWarningMb="1600" maxSharedLogs="25000"
processRestartTime="06:00:00" purgeLogsPeriod="50000" runLevel="10"
webTrackingParamSize="64"/>

När konfigurationen har ändrats måste du:

 • Stoppa webbservern som är värd för omdirigeringsmodulen (Apache, IIS osv.),

 • Stoppa Adobe Campaign-servern: net stop nlserver6 i Windows, /etc/init.d/nlserver6 stop i Linux,

  note note
  NOTE
  Från och med 20.1 rekommenderar vi att du använder följande kommando i stället (för Linux): systemctl stop nlserver
 • I Linux tar du bort de delade minnessegmenten med hjälp av ipcrm kommando,

 • Starta om Adobe Campaign-servern: net start nlserver6 i Windows, /etc/init.d/nlserver6 - start i Linux,

  note note
  NOTE
  Från och med 20.1 rekommenderar vi att du använder följande kommando i stället (för Linux): systemctl start nlserver
 • Starta om webbservern.

Exempel: med hänsyn till konfigurationen under Linux.

adobe@selma:~$ systemctl stop nlserver
adobe@selma:~$ systemctl stop apache2
adobe@selma:~$ ipcs shm

------ Shared Memory Segments --------
key    shmid   owner   perms   bytes   nattch   status
0x52020679 2097153  adobe  666    93608   8

------ Semaphore Arrays --------
key    semid   owner   perms   nsems
0x52020678 4227081  adobe  666    1

------ Message Queues --------
key    msqid   owner   perms   used-bytes  messages

adobe@selma:~$ ipcrm shm 2097153
1 resource(s) deleted
adobe@selma:~$ systemctl start nlserver
adobe@selma:~$ systemctl start apache2
NOTE
Om du ökar storleken på webTrackingParamSize eller maxSharedLogs kan du behöva öka storleken på det delade minnet.
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1