Nätverk, databaser och SSL/TLS network-database

Nätverkskonfiguration

Det är mycket viktigt att kontrollera när man installerar en lokal typ av arkitektur att nätverkskonfiguration. Kontrollera att Tomcat-servern INTE är direkt tillgänglig utanför servern:

  • Stäng Tomcat-porten (8080) på externa IP-adresser (måste fungera på localhost)
  • Mappa inte standardporten för HTTP (80) till Tomcat (8080)

Använd en säker kanal när det är möjligt: POP3S i stället för POP3 (eller POP3 över TLS).

Databas

Du måste tillämpa de bästa säkerhetsrutinerna för din databasmotor.

SSL-/TLS-konfiguration

Om du vill kontrollera certifikatet kan du använda openssl. Om du vill kontrollera aktiva ciphers kan du använda nmap:

#!/bin/sh
#
# usage: testSSL.sh remote.host.name [port]
#
REMHOST=$1
REMPORT=${2:-443}

echo |\
openssl s_client -connect ${REMHOST}:${REMPORT} -servername ${REMHOST} 2>&1 |\
sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' |\
openssl x509 -noout -subject -dates

nmap --script ssl-enum-ciphers -p ${REMPORT} ${REMHOST}

Du kan också använda en saslyst Python-skript som gör båda.

python sslyze.py --sslv2 --sslv3 --tlsv1 --reneg --resum --certinfo=basic --hide_rejected_ciphers --sni=SNI myserver.com
recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1