Vanliga frågor och svar om inställningar i Campaign settings-faq

Lär dig viktiga konfigurationer för att ställa in instansen i Campaign så att den passar dina behov.

Kan jag ändra språket i Campaign-gränssnittet? can-i-change-the-language-of-campaign-interface-

Språket i Campaign väljs när instansen skapas. Du kan inte ändra det i efterhand. Mer information om detta finns i det här avsnittet.

Användargränssnittet i Adobe Campaign finns på fyra språk: engelska, franska, tyska och japanska. Observera att klientkonsolen och servern måste vara inställda på samma språk. Varje instans i Campaign kan bara köras på ett språk.

För engelska kan du välja antingen amerikansk engelska eller brittisk engelska när du installerar Campaign. De skiljer sig åt när det gäller datum- och tidsformat. Mer information om dessa skillnader finns i det här avsnittet.

Kan jag använda Campaign Classic med andra Adobe-lösningar? can-i-use-campaign-classic-with-other-adobe-solutions-

Du kan kombinera leveransfunktionerna och de avancerade funktionerna för kampanjhantering i Adobe Campaign med en uppsättning lösningar som hjälper till att personalisera användarnas upplevelse.

Klicka här för att läsa mer om hur man arbetar med andra Adobe-lösningar och hur man konfigurerar IMS i Campaign.

Hur ställer jag in spårningsfunktioner för min Campaign-instans? how-can-i-set-up-tracking-capabilities-on-my-campaign-instance-

Som expertanvändare kan du konfigurera spårningsfunktioner via instansen i Campaign.

Klicka här för att läsa mer.

Hur konfigurerar man e-postleveransen? how-to-configure-email-deliverability-

Förutom Adobe Deliverability Best Practice Guide, läs igenom de tekniska rekommendationerna för leverans för att förstå hur ni ska konfigurera instansen för att maximera kapaciteten för Campaign-leverans.

Klicka här för att läsa mer.

Hur kan jag implementera innehållsgodkännande? how-can-i-implement-content-approval-

Med Campaign kan du skapa godkännandeprocesser för de viktigaste stegen i marknadsföringskampanjen i samarbetsläge. För varje kampanj kan du godkänna leveransmålet, innehållet och kostnaderna. Adobe Campaign-operatörer som ansvarar för godkännande kan meddelas via e-post och kan godkänna eller avvisa godkännanden från konsolen eller via en webbanslutning.

Klicka här för att läsa mer och se hur du implementerar ditt godkännande av leveransinnehåll i Campaign.

Hur får jag åtkomst till data som lagras i en extern databas? how-can-i-access-data-stored-in-an-external-database-

Adobe Campaign tillhandahåller alternativet federerad dataåtkomst (FDA) för att bearbeta information som lagras i en eller flera externa databaser. Du kan få åtkomst till externa data utan att ändra datastrukturen i Adobe Campaign.

Klicka här för att läsa mer.

Vilka externa databaser kan jag ansluta Campaign till? which-external-databases-can-i-connect-campaign-to-

Externa databaser som är kompatibla med Campaign via federerad dataåtkomst (FDA) listas i kompatibilitetsmatrisen.

Kan Adobe Campaign integreras med LDAP? can-adobe-campaign-integrate-with-ldap-

Som lokal/hybrid-kund kan du integrera Campaign Classic med LDAP-katalogen.

Klicka här för att läsa mer.

Hur konfigurerar jag CRM-anslutningar i Campaign? how-can-i-set-up-crm-connectors-in-campaign-

Adobe Campaign tillhandahåller olika CRM-kopplingar för att länka din plattform i Adobe Campaign till dina tredjepartssystem. Med dessa CRM-kopplingar kan du synkronisera kontakter, konton och inköp osv. De låter dig enkelt integrera din applikation med olika tredjeparts- och företagsapplikationer.

Dessa kopplingar möjliggör snabb och enkel dataintegrering. Adobe Campaign erbjuder en dedikerad guide för att samla in och välja bland tabellerna i CRM. Detta garanterar dubbelriktad synkronisering för att säkerställa att data alltid är aktuella i alla system.

Läs Konfigurera CRM-anslutningar om du vill veta hur du synkroniserar CRM-verktyget med Adobe Campaign.

Se fallvideon på Integrering av Adobe Campaign och Microsoft Dynamics 365.

Hur utför jag rensning av mjuk cache när problemen är datorspecifika eller användarspecifika? perform-soft-cache-clear

Om du har problem med till exempel att de nya logotyperna återspeglas korrekt och att kunna exportera data som är datorspecifika/användarspecifika kan du behöva utföra en rensning av mjukt cacheminne med Windows (Windows 7, Windows XP och Windows 10).

Logga ut och gå till File > Clear the local cache. Logga sedan ut och in igen.

Om detta fortfarande inte hjälper kan du försöka utföra en rensning av hårt cacheminne genom att utföra stegen nedan.

Hur rensar du hårddisken när problemen är datorspecifika eller användarspecifika? perform-hard-cache-clear

Om du har problem med till exempel att de nya logotyperna återspeglas korrekt och att kunna exportera data som är datorspecifika/användarspecifika kan du behöva utföra en rensning av hårt cacheminne med Windows (Windows 7, Windows XP och Windows 10).

 1. Välj File > Clear the local cache på klientkonsolen.

 2. Logga ut och stäng klientkonsolen (rich client).

 3. Gå till följande platser beroende på version av operativsystemet:

  • Windows 7: C:\Users< Användarnamn >\AppData\Roaming\Neolane\NL_5\
  • Windows XP: C:\Documents and Settings< Användarnamn >\Application Data\Neolane\NL_5

  Här ser du många xml-filer med namnet nlclient-config-< alfanumeriskt värde >.xml.

 4. Radera dessa xml-filer och associerade mappar.

  note important
  IMPORTANT
  Radera inte filen nlclient_cnx.xml.
 5. Logga in på klientkonsolen.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1